Οι πολίτες εκτός ΕΕ αποτελούν το 5,3% του πληθυσμού της ΕΕ 

μετανάστες-ΕΕ

Την 1η Ιανουαρίου 2021, σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ζούσαν 23,7 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών , που αντιπροσωπεύουν το 5,3% του πληθυσμού της ΕΕ. Επιπλέον, 13,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ με υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών που ζουν στα κράτη μέλη της ΕΕ εντοπίστηκε στη Γερμανία (10,6 εκατομμύρια άτομα), την Ισπανία (5,4 εκατομμύρια), τη Γαλλία και την Ιταλία (και στις 2 χώρες 5,2 εκατομμύρια). Οι αλλοδαποί σε αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη αντιπροσώπευαν συλλογικά το 70,3% του συνολικού αριθμού αλλοδαπών που ζουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για τη μετανάστευση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Το άρθρο παρουσιάζει μια επιλογή ευρημάτων από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained .

Τα υψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών στο Λουξεμβούργο, τα χαμηλότερα στη Ρουμανία

Σε σχετικούς όρους, το κράτος μέλος της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών πολιτών ήταν το Λουξεμβούργο (47% του συνολικού πληθυσμού του).

Υψηλό ποσοστό αλλοδαπών (10% ή περισσότερο του μόνιμου πληθυσμού) παρατηρήθηκε επίσης στη Μάλτα, την Κύπρο, την Αυστρία, την Εσθονία, τη Λετονία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ισπανία.

Αντίθετα, οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 1% του πληθυσμού στη Ρουμανία.

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των μη υπηκόων ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Μόνο στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία ήταν αλλοδαποί κυρίως πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι πολίτες ήταν οι τέσσερις κύριες ομάδες πολιτών της ΕΕ που ζούσαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Μεθοδολογικές σημειώσεις: 

  • Μη υπήκοος: αποδέκτης της ιθαγένειας της χώρας στην οποία ζει το άτομο ή ανιθαγενής. Ένας αλλοδαπός είναι είτε πολίτης άλλου κράτους μέλους είτε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, είτε ανιθαγενής.
  • 3ες χώρες, σύμφωνα με το γλωσσάρι του δημογραφικού τομέα, είναι οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. στην προκειμένη.
  • Ξένος: αποδέκτης ιθαγένειας διαφορετικής από την υπηκοότητα της χώρας στην οποία ζει το άτομο. Ο αλλοδαπός είναι είτε πολίτης άλλου κράτους μέλους είτε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks