Ο μισθός στην Ολλανδία, οι κλίμακες και οι συμβάσεις εργασίας

Ο μισθός στην Ολλανδία διαμορφώνεται με βάση τις μισθολογικές κλίμακες, τις οποίες πολλοί εργοδότες ακολουθούν για να ορίσουν τις απολαβές των υπαλλήλων τους. Η κατάταξη στις κλίμακες αυτές γίνεται από παράγοντες όπως η εργασιακή θέση, η ηλικία, η εμπειρία του εργαζομένου κ.α.

Τι είναι οι μισθολογικές κλίμακες?

Η μισθολογική κλίμακα είναι πίνακες που υποδεικνύουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση που υπάρχει σε μια εταιρεία, από τον κατώτερη μέχρι τον ανώτερη θέση σε αυτή. Τα ποσά που αναγράφονται σε αυτούς τους πίνακες αφορούν πάντα μεικτό μισθό (gross salary, brutosalaris) σε μια full-time θέση εργασίας, και στον εκάστοτε πίνακα διευκρινίζεται αν πρόκειται για μισθό ανά τέσσερις εβδομάδες ή ανά μήνα.

Πώς λειτουργούν οι κλίμακες?

Υπάρχουν πολλές κλίμακες και η κάθε κλίμακα έχει βαθμίδες-σκαλοπάτια. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μια τελευταία, ανώτατη μισθολογική κλίμακα δηλαδή ένα ”ταβάνι” μισθοδοσίας. Κάθε χρόνο, με την ανανέωση του συμβολαίου σου από την (ίδια) εταιρεία, ”κινείσαι” και μέσα στην κλίμακα. Η ανανέωση του συμβολαίου συνήθως συνοδεύεται από την ετήσια μισθολογική αύξηση, κι εφόσον αυτή λάβει χώρα, μετακινείσαι στην επόμενη υψηλότερη βαθμίδα, στο επόμενο ”σκαλοπάτι” δηλαδή, μέσα στην κλίμακα στην οποία ανήκεις. Αν φτάσεις στο τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακας που ανήκεις, κατ’ αρχήν, δεν θα δεχτείς περαιτέρω αύξηση και ο μισθός σου θα παραμείνει ο ίδιος, εκτός από τις γενικές προσαυξήσεις που θα προβλέπονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας (CAO). Η μετάβαση σε μια επόμενη, ανώτερη κλίμακα είναι εφικτή μόνο με την προαγωγή, είτε αυτή γίνει προς υψηλότερη θέση είτε στην θέση στην οποία ήδη βρίσκεσαι (π.χ. από junior σε senior επίπεδο).

Σε ποια κλίμακα ανήκεις;

Για να μπορέσεις να προσανατολιστείς στην κλίμακα που ανήκεις, θα πρέπει αρχικά να γνωρίζεις την ακριβή σου θέση μέσα στην εταιρεία. Ιδανικά αυτή η πληροφορία θα υπάρχει μέσα στο συμβόλαιό σου, διαφορετικά μπορείς να συμβουλευτείς το HR. Υψηλότερη θέση σημαίνει υψηλότερη κλίμακα. Επιπλέον η θέση σου στην κλίμακα εξαρτάται και από τα χρόνια εμπειρίας σου. Όταν ξεκινήσεις σε μια νέα εταιρεία, θα ξεκινήσεις από την κλίμακα που προβλέπεται βάσει της προϋπηρεσίας σου, του επιπέδου σπουδών σου και της θέσης στην εταιρεία, όπως αναφέρθηκε. Ένας εργαζόμενος με μηδενική εργασιακή εμπειρία, συνήθως κατατάσσεται στην κατώτερη βάση της κλίμακας και σταδιακά προχωράει ανοδικά καθώς η καριέρα του εξελίσσεται. Κατά την συνέντευξη για μια θέση εργασίας υπάρχει χώρος διαπραγμάτευσης για το σκαλοπάτι της κλίμακας στο οποίο θα ξεκινήσεις, που θα εξαρτηθεί από την σχετική τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητες που διαθέτεις.

Εν κατακλείδι, συνδυάζοντας την θέση σου στην εταιρεία και τα χρόνια εμπειρίας σου, μπορείς να βρεις πόσο ψηλός θα πρέπει να είναι ο μισθός σου. Ο πίνακας παρακάτω είναι ένα ενδεικτικό, γενικό παράδειγμα:

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα νούμερα που αναγράφονται σε αυτούς τους πίνακες αφορά μεικτά χρήματα (”bruto”).  Εδώ , γράφοντας στο πεδίο ”Vul in bruto” τα μεικτά χρήματα που παίρνεις ή αναμένεις, μπορείς να ενημερωθείς κατά προσέγγιση για τα καθαρά (”netto”) χρήματα που θα λαμβάνεις.

Μισθολογικές κλίμακες ανά εργασιακό τομέα

Οι μισθολογικές κλίμακες διαφέρουν ανά τομέα εργασίας αλλά και ανά εταιρεία (του ίδιου τομέα). Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές της εκπαίδευσης ή του δήμου, που εξηγούν λεπτομερώς τα μισθολογικά κριτήρια όλων των σχετικών οργανισμών. Δηλαδή, οργανισμοί αυτών των τομέων πρέπει να πληρώνουν τους μισθούς που προβλέπονται από αυτούς τους πίνακες και να μην αποκλίνουν από αυτούς.

Μπορεί να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας σε έναν τομέα που να είναι ανεξάρτητος από εταιρεία σε εταιρεία, όπως στον τομέα των επαγγελματικών περιοδικών και του τύπου. Εταιρείες αυτού του τομέα μπορούν να διαθέτουν τα δικά τους μισθολογικά κριτήρια, δεδομένου ότι δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από την γενική συλλογική σύμβαση εργασίας του τομέα.

Βέβαια, υπάρχει και η πιθανότητα όπου ο εργοδότης διαμορφώνει τους δικούς του πίνακες (περίπου 20% των Ολλανδών εργοδοτών), με μοναδικό όρο ότι τηρείται η πληρωμή τους κατώτατου μισθού της χώρας (1.635,60 €, έτος 2019).

Κλίμακα και συμβόλαιο εργασίας

Στο συμβόλαιό σου με την εταιρεία, θα πρέπει να καταγράφεται η σύμβαση εργασίας και η κλίμακα στην οποία υπάγεσαι (αν δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία, μπορείς να συμβουλευτείς τον εργοδότη σου ή το HR της εταιρείας ή αν εργάζεσαι μέσω πρακτορείου/employment agency, μπορείς επίσης να ενημερωθείς από εκεί).

Υπάρχουν 2 είδη συμβάσεων εργασίας: σύμβαση του τομέα στον οποίο εργάζεσαι και σύμβαση του οργανισμού/εταιρείας. Στο δεύτερο είδος, αυτό της σύμβασης της εταιρείας, ορίζονται μισθολογικά κριτήρια των εργαζομένων εντός της εταιρείας.

Αν δεν καλύπτεσαι από κάποια σύμβαση εργασίας, τότε πρέπει να διαπραγματευτείς τις απολαβές σου με τον εργοδότη σου, που όπως είπαμε παραπάνω, δεν πρέπει να είναι χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό της χώρας.

Πού θα βρεις την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (CAO) ενός τομέα;

Εδώ μπορείς να αναζητήσεις την συλλογική σύμβαση εργασίας, για τον τομέα στον οποίο εργάζεσαι. Επιλέγεις το tab ”CAO’s” και στην αναζήτηση μπορείς να βάλεις όνομα της εταιρείας (π.χ. ”Heineken”, ”Philips”) ή του τομέα (π.χ. ”logistics”, ”supermarket”) (διαθέσιμο στα ολλανδικά).

Επειδή οι συμβάσεις ανανεώνονται, αναζήτησε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Στο Appendix του pdf που θα κατεβάσεις, υπάρχει ο διαχωρισμός των θέσεων και ο πίνακας με τις διάφορες κλίμακες και την μισθοδοσίας. Επίσης υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Δυστυχώς, τα έγγραφα αυτά είναι ως επί το πλείστον στα ολλανδικά, οπότε για την ερμηνεία τους χρειάζεται βοήθεια και χρόνος.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα σύμβασης που βρήκαμε στο σάιτ , για έναν ενδιαφερόμενο που θέλει να εργαστεί στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ (ηλικία: 22 ετών, χρόνια προϋπηρεσίας: 1):

…και αν οι πίνακες δεν βοήθησαν;

Σε αυτό το σάιτ, συμπληρώνοντας βασικά στοιχεία σου και της εταιρείας, μπορείς να δεις κατά προσέγγιση τις απολαβές που δικαιούσαι (από τα πιο ακριβή σάιτ που καταφέραμε να βρούμε!)

Enjoy!

Πηγές:

Εδώ, εδώ  & εδώ!

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks