Πώς ανοίγω μια εταιρεία στο Βέλγιο

Βέλγιο-Επιχειρήσεις-Καραντίνα

Στο Βέλγιο υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Eίναι μια απλή διαδικασία αν θέλεις να ανοίξεις μια μονοπρόσωπη επιχείρηση και με κάποιες δυσκολίες και περισσότερες προϋποθέσεις αν θέλεις να ανοίξεις κάποιου άλλου τύπου εταιρεία.

Σύμφωνα με τη στατιστική της ΕΕ, υπάρχουν περισσότερες από 620.000 δραστήριες επιχειρήσεις στο Βέλγιο.

Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις  που αντιπροσωπεύουν περίπου το 62,4% της βελγικής οικονομία. Υπάρχουν πολλές βελγικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε Expats για τον λόγο του ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να ανοίξεις μια εταιρεία και ούτε και τόσο δυσβάσταχτο στο ξεκίνημα ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Πως ανοίγω μια εταιρεία ;

Αρχικά διαλέγουμε το όνομα της επιχείρησης μας. Η ονοματολογία είναι από τα πιο σημαντικά βήματα μιας επιχείρησης μιας και από αυτό το σημείο θα ξεκινήσει και το “χτίσιμο” του Brand σου. Αυτό είναι το όνομα με το οποίο η επιχείρησή σας θα είναι επίσημα εγγεγραμμένη και απλά δε θα πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα κάποιας άλλης επιχείρησης από το Βέλγιο.

Tip! Πριν επιλέξεις το όνομα δες να υπάρχει διαθέσιμο domain name.

– Είναι πάντα καλή επιλογή να απευθυνθείς σε κάποια εταιρεία για την ονοματολόγια της επιχείρησης σου. Δεν είναι όσο απλό φαντάζει να βρει κάποιος ένα όνομα. Το όνομα το βρίσκουμε πάντα ανάλογα με το target group που θέλουμε να επικοινωνήσουμε το προϊόν ή / και υπηρεσία μας και από άλλες πολλές παραμέτρους. Αν θέλεις στείλε μας ένα μήνυμα στο [email protected] και θα μπορούσαμε να σου παρέχουμε ότι πληροφορία χρειαστείς για το εν λόγω ζήτημα αλλά και οτιδήποτε μπορεί να αφορά το brand σου.

Προϋποθέσεις για να ανοίξεις τη δική σου επιχείρησή στο Βέλγιο

  • Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών!
  • Πρέπει να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας και να αποκτήσετε έναν αριθμό εταιρείας ( VΑΤ Number ).
  • Yπάρχει πιθανότητα να σας ζητήσουν διαπιστευτήρια δεξιοτήτων ή της εκπαίδευσης σας.
  • Πρέπει να εγγραφείτε σε ένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.
  • Θα πρέπει να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης.

Τύποι εταιρειών

Η διαδικασία ανοίγματος μιας εταιρείας στο Βέλγιο αρχίζει με την επιλογή ενός κατάλληλου τύπου νομικής δομής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εταιρειών που μπορείτε να ανοίξετε και ανάλογα με τους στόχους, το κεφάλαιο, τους συνεργάτες. Κάθε ένας τύπος επιχείρησης από αυτούς έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ενώ μερικές είναι κατάλληλες για μεγάλες επιχειρήσεις και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, άλλες είναι απλές μέχρι και μονοπρόσωπες / Freelancers. Οι τύποι βελγικών εταιρειών είναι:

  • Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid / Société Privée à Responsabilité Limitée, BVBA / SPRL) απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 18.550 ευρώ. Εάν η εταιρεία έχει έναν μέτοχο, το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων και να αυξηθεί στα δύο τρίτα, δηλαδή στα 12.400 ευρώ. Όταν υπάρχουν δύο μέτοχοι, πρέπει να τηρούν ένα άλλο όριο, το ένα τρίτο του ποσού (περίπου 6.200 ευρώ). Η εταιρεία μπορεί να έχει ως ιδρυτικά μέλη μία ή περισσότερες φυσικές ή νομικές οντότητες. Μπορούν να είναι υπήκοοι ή αλλοδαποί. Οι μέτοχοι μιας βελγικής BVBA είναι οι υπεύθυνοι.
  • Η ανώνυμη εταιρεία (Naamloze Vennootschap / Société Anonyme, NV / SA) απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 61.500 ευρώ. Οι ιδρυτές μπορούν να είναι υπήκοοι ή αλλοδαποί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της εταιρείας με αντάλλαγμα μετοχών.
  •  Oι συνεταιριστικές εταιρείες μπορούν να είναι απεριόριστης ευθύνης (SCI / CVBA) και περιορισμένης ευθύνης (société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, SCRL / CVBA). Ο συνεταιρισμός με περιορισμένη ευθύνη δεν απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
  • Υποκαταστήματα, θυγατρικές ή αντιπροσωπείες
  • Μονοπρόσωπη εταιρεία: Η απλούστερη μορφή εταιρείας. Υπεύθυνος αυτής εταιρείας είναι μόνο ένα άτομο και έχει την ευθύνη εξ’ ολοκλήρου.

Αναλυτικά η Διαδικασία και για όλους τους τύπους των εταιρειών

Η διαδικασία που αφορά όλους τους τύπους των εταιρειών. Για παράδειγμα στο ΝΟ1. με τη σύνταξη των εγγράφων από συμβολαιογράφο κτλ. – Δεν αφορά απλές μονοπρόσωπες επιχειρήσεις.

Σύνταξη των εγγράφων της εταιρείας: το καταστατικό συντάσσεται από συμβολαιογράφο στο Βέλγιο και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την ίδια την εταιρεία καθώς και τα ονόματα των μετόχων και των μετοχών τους στην εταιρεία.

Το επιχειρηματικό πλάνο: Πρέπει να καταρτιστεί επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική εταιρεία και να περιλαμβάνει το εταιρικό σχέδιο (προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται, μελέτη αγοράς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και απαιτήσεις) καθώς και ένα οικονομικό σχέδιο. Χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση και έναν συμβολαιογράφο.

Ο τραπεζικός λογαριασμός: η νέα βελγική εταιρεία θα έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά της που θα εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς σκοπούς και θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η καταχώρηση των εγγράφων : Το καταστατικό νομιμοποιείται από συμβολαιογράφο όταν είναι τελικό και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Βελγίων.

Η εγγραφή της εταιρείας: Η νέα νομική οντότητα είναι εγγεγραμμένη στο Crossroad Bank for Companies.

Ο αριθμός ΦΠΑ: Αφού εγγραφεί, η νέα νομική οντότητα μπορεί να ζητήσει έναν αριθμό ( VAT Number ).

Ταμείο κοινωνικής ασφάλισης

Ειδικές άδειες: Ορισμένες εταιρείες μπορεί να διαπιστώσουν ότι απαιτούνται ειδικές άδειες και άδειες για τις δραστηριότητες τους. Σε αυτή την περίπτωση το πιο ορθό είναι να επικοινωνήσετε με κάποιον νομικό.

Η έναρξη μιας επιχείρησης στο Βέλγιο είναι αρκετά απλή στο επίπεδο μιας μονοπρόσωπης επιχείρησης. Δεν απαιτείτε κάποιο κεφάλαιο και απλά χρειάζεσαι έναν τραπεζικό λογαριασμό, εγγραφή της εταιρείας, VAT Number, ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. 

Πηγές : lawyers belgium  , expatica, Expat.com ,  currencyfair ,

Author: supergreeks

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks