Πώς να φέρετε το αυτοκίνητό σας στη Γερμανία

car

Ένα μεταφορικό μέσο, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για μία μηχανή, μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου σε μεγάλο βαθμό. Η μετακίνηση στη δουλειά, τα ψώνια στο Supermarket ή ακόμα και μία ημερήσια, κοντινή εκδρομή μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία. Όταν όμως κάποιος ή κάποια μετακομίζει σε άλλη χώρα υπάρχουν αρκετοί τομείς που πρέπει να εξετάσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου του/της στη χώρα. Εάν σκοπεύετε να γίνετε κάτοικος Γερμανίας, μπορείτε πιθανώς να φέρετε το προσωπικό σας όχημα χωρίς να πληρώσετε φόρο κύκλου εργασιών εισαγωγής και τους αντίστοιχους δασμούς – εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Εισαγωγή οχήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν και η μεταφορά ενός αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου οχήματος από κάποια χώρα εντός της Ε.Ε. είναι σχετικά εύκολη, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί στη Γερμανία, που πρέπει να ακολουθηθούν. Τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστείτε είναι:

 • απόδειξη ιδιοκτησίας
 • πρωτότυπα έγγραφα εγγραφής
 • απόδειξη ασφάλισης
 • πιστοποιητικό δοκιμής εκπομπών, αν το αυτοκίνητο είναι άνω των 3 ετών
 • πιστοποίηση από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Μητρώο Οχημάτων που υποδεικνύει ότι το όχημα δεν έχει καταχωρηθεί στο παρελθόν στη Γερμανία

Αν το αυτοκίνητο που θα εισάγετε στη Γερμανία από μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καινούριο, δηλαδή έχει καταγράψει λιγότερο από 6.000 χιλιόμετρα ή έχει αγοραστεί σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, τότε θα πληρώσετε τον γερμανικό ΦΠΑ 19%, εντός των ημερών που αφορούν την αγορά του αυτοκινήτου. Εάν πληρώσατε ήδη ΦΠΑ στη χώρα αγοράς, θα μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων μόλις καταχωρίσετε το αυτοκίνητο στη Γερμανία. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι παλιότερο ή μεταχειρισμένο μπορεί να μεταφερθεί στη Γερμανία χωρίς δασμούς αλλά απαιτείται απόδειξη καταβολής του ΦΠΑ στη χώρα προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1996 υπάρχει ένας κανονισμός της Ε.Ε. που αναφέρει οτι για τα αυτοκίνητα που αγοράζονται εντώς της Ένωσης, οι κατασκευαστές οφείλουν να παρέχουν ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των αυτοκινήτων σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να απαιτείται τεχνικός έλεγχος. Για να εισάγετε το όχημά σας εντός των Γερμανικών συνόρων θα πρέπει να έχετε αυτό το έγγραφο. Εάν ένα όχημα δεν διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πιθανότατα θα πρέπει να υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο στη Γερμανία για να διαπιστωθεί εάν πληροί ή όχι τις γερμανικές απαιτήσεις ασφάλειας και εκπομπών. Πρέπει να σημειωθεί οτι ο φόρος μηχανοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να καταβληθεί μετά την εγγραφή του αυτοκινήτου σας στη Γερμανία.

Φόροι για αυτοκίνητα εκτός Ε.Ε.

Στην περίπτωση που θέλετε να εισάγετε στη Γερμανία ένα αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο όχημα και βρίσκεστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται να καταβάλετε εισαγωγικό δασμό 10% και φόρο προστιθέμενης αξίας εισαγωγής 19%.Αν όμως επιθυμείτε να γίνεται μόνιμος κάτοικος Γερμανίας με δουλειά στη χώρα, υπάρχει πιθανότητα να μη χρειαστεί να πληρώσετε αυτούς τους φόρους, όταν φέρετε το αυτοκίνητό σας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να αποδείξετε οτι έχετε εγκαταλείψει την προηγούμενη χώρα σας, μένετε με συμβόλαιο σε σπίτι στη Γερμανία και οτι έχετε διαμείνει εκτός Γερμανίας για τουλάχιστον 12 μήνες.

Για να μπορέσετε να αποδείξετε οτι έχετε φύγει από την προηγούμενη χώρα που μένατε αρκεί να καταβάλετε έγγραφα που πιστοποιούν τη λήξη της μίσθωσης/εργασίας σας, την πώληση της κατοικίας σας ή δήλωση του εργοδότη σας ότι έχετε μεταφερθεί στη Γερμανία. Αναφορικά με τη νέα κατοικία στη Γερμανία, αυτή μπορεί να αποδειχθεί με σύμβαση μίσθωσης, με αλληλογραφία από τον εργοδότη σας στη Γερμανία, με το πιστοποιητικό εγγραφής από το τοπικό γραφείο μητρώου (Einwohnermeldeamt) ή την άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις τοπικές αρχές.

Εγγραφή, Επιθεώρηση και Ασφάλιση

Στην περίπτωση που θέλετε να παραμείνετε στη Γερμανία έως και έξι μήνες, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας, με τις πινακίδες από τη χώρα που προέρχεστε αλλά και ένα έγγραφο με την απαραίτητη γερμανική μετάφραση, που θα δείχνει την αντίστοιχη εγγραφή σας στη χώρα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε μεταφρασμένη την ασφάλεια του οχήματος και πιθανόν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε έλεγχο για την τεχνική του ικανότητα. Από την άλλη, αν μείνετε στη Γερμανία για διάστημα που ξεπερνά τους έξι μήνες το αυτοκίνητό σας πρέπει να καταχωρηθεί στο τοπικό γραφείο ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων (Kfz-Zulassungsstelle) και να περάσει από τεχνικό έλεγχο για την τεχνική και ασφάλεια, τις εκπομπές ρύπων αλλά και μία δοκιμή ελέγχου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένα αυτοκίνητα μπορεί να χρειαστούν τροποποίηση για να πληρούν τα γερμανικά πρότυπα, όσον αφορά πράγματα όπως προβολείς, εκπομπές ρύπων, φρένα, σκουριά και λάστιχα.

Για να καταχωρίσετε το εισαγόμενο αυτοκίνητο/όχημα χρειάζεστε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • διαβατήριο ή άλλη ταυτότητα
 • απόδειξη επίσημης εγγραφής διεύθυνσης στη Γερμανία
 • χαρτιά εκτελωνισμού
 • άδεια εξαγωγής
 • απόδειξη ιδιοκτησίας
 • πρωτότυπα έγγραφα κυκλοφορίας οχήματος
 • πιστοποίηση από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Μητρώο Οχημάτων που υποδεικνύει ότι το όχημα δεν έχει καταχωρηθεί στο παρελθόν στη Γερμανία
 • απόδειξη ασφάλισης
 • απόδειξη ότι το όχημα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο ασφάλειας και τεχνικού ελέγχου και τον έλεγχο των εκπομπών

Εάν πρέπει να πληρώσετε φόρους για το όχημα, το πραγματικό ποσό του εισαγωγικού δασμού 10% και του φόρου κύκλου εργασιών εισαγωγής 19% εξαρτάται από την αξία του οχήματος. Αυτό βασίζεται συνήθως στο τιμολόγιο ενός εμπόρου, αλλά υπάρχει επίσης ένα “μπλε βιβλίο” που δίνει την τρέχουσα αξία κάθε αυτοκινήτου/οχήματος ανά μάρκα, μοντέλο και έτος μοντέλου. Τα Vintage αυτοκίνητα και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα απαιτούν φόρο μόνο 7%.

Φόρος για Μηχανοκίνητα Οχήματα

Ο φόρος των μηχανοκίνητων οχημάτων υπολογίζεται στα αυτοκίνητα στη Γερμανία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του γερμανικού τελωνείου (Zollamt):

“Τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα γερμανικά τελωνεία, όπως, για παράδειγμα, περιουσιακά στοιχεία που μετακινούνται σε σχέση με τη μεταφορά κατοικίας, υπόκεινται σε γερμανικό φόρο οχημάτων. Ο φόρος περί οχημάτων δεν προβλέπει απαλλαγή φόρου για το ταξίδι στον τόπο ταξινόμησης του οχήματος στη Γερμανία. Ο οδηγός υποβάλλει φορολογική δήλωση στο συνοριακό τελωνείο. Ο φόρος καταβάλλεται αμέσως εκεί. Μετά την πληρωμή του φόρου, το συνοριακό τελωνείο εκδίδει φορολογική κάρτα και απόδειξη ως αρχείο καταβληθέντος φόρου”.

Author: supergreeks

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks