Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ολλανδία

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Έλληνες ερχόμαστε στις Κάτω Χώρες για να δραστηριοποιηθούμε και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Πολλοί από εμάς μάλιστα, επιλέγουμε να μείνουμε εδώ μόνιμα και -γιατί όχι?- να δημιουργήσουμε οικογένεια. Το συγκεκριμένο άρθρο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αυτά τα βήματα στην Ολλανδία και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την εκπαίδευση που θα λάβουν τα παιδιά τους σε ολλανδικό έδαφος!

Ποιο είναι, λοιπόν, το δημόσιο ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ?

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

 • Πρωτοβάθμια ( Νηπιαγωγείο, Δημοτικό )
 • 1ος κύκλος Δευτεροβάθμιας ( Γυμνάσιο )
 • Κάποια επαγγελματική εκπαίδευση ( σε ορισμένες περιπτώσεις )

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (”Basisonderwijs”)

 • Μαθητές από 4 ή 5 έως 12 ετών
 • 8 έτη φοίτησης
 • Οι μαθητές -ως επί το πλείστον – πρέπει να φοιτούν σε σχολείο του δήμου στο οποίο κατοικούν.
 • Μετά την συμπλήρωση των 8 χρόνων, τα παιδιά προχωράνε την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (”Voortegezet onderwijs”)

 • Μαθητές από 12 έως 17 ή 18 ετών
 • Οι μαθητές επιλέγουν ένα από: προπανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) ή  ανώτερη γενική εκπαίδευση (HAVO) ή πρώτο κύκλο της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (MAVO) ή  προ-επαγγελματική εκπαίδευση (VBO).
 • Η απόφαση για την εισαγωγή του μαθητή στην επιλογή του γίνεται από επιτροπή εισαγωγής, μετά από εξέταση στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εισαγωγή στην VBO, δεν απαιτούνται εξετάσεις.
 • Όλες αυτές οι κατευθύνσεις έχουν μια κοινή περίοδο, τα 3 πρώτα χρόνια. Τα μαθήματα είναι γενικής παιδείας, χωρίς διάκριση μεταξύ γενικών και τεχνικών θεμάτων.
 • Η VWO διαρκεί συνολικά 6 χρόνια (τα 3 πρώτα είναι υποχρεωτικά) και απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο). Υπάρχουν τρία είδη VWO σχολείων: το Atheneum (όπου δεν διδάσκονται αρχαία ελληνικά και λατινικά), το Gymnasium (όπου διδάσκονται υποχρεωτικά αρχαία και λατινικά) και το lyceum (όπου αρχαία και λατινικά διδάσκονται μεν, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά).
 • Η HAVO διαρκεί 5 χρόνια (τα 3 πρώτα είναι υποχρεωτιά) και απευθύνεται και αυτή σε μαθητές που θέλουν να ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορούν επίσης, αν θέλουν, να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην VWO.
 • Η MAVO διαρκεί 4 χρόνια (υποχρεωτικά) και προετοιμάζει τους μαθητές για την ΜΒΟ ή για να συνεχίσουν στην HAVO.
 • H VBO διαρκεί 4 χρόνια (υποχρεωτικά) και από αυτήν μπορούν οι μαθητές να συνεχίσουν στην ΜΒΟ.

Δίδακτρα

-Δωρεάν για μαθητές μέχρι 16 ετών, δηλαδή για την υποχρεωτική εκπαίδευση

-Βιβλία και υλικό διδασκαλίας δεν παρέχονται πάντα δωρεάν

-Μαθητές άνω των 16 ετών καταβάλουν δίδακτρα (οι γονείς μπορούν να λάβουν σχετικά επιδόματα, που διαμορφώνεται βάσει του εισοδήματός τους)

Γλώσσες

-Στις 2 τελευταίες τάξεις του δημοτικού, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ως 2η ξένη γλώσσα τα αγγλικά

-Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα 3 πρώτα κοινά έτη, οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα (εκτός των αγγλικών), που συνήθως είναι γαλλικά ή γερμανικά.

 • Στην βασική εκπαίδευση της VWO (3 πρώτα χρόνια) και της HAVO (3 πρώτα χρόνια) είναι υποχρεωτική και μια τρίτη ξένη γλώσσα, με επιλογή ανάμεσα σε γαλλικά, γερμανικά ή ισπανικά. Στα επόμενα έτη που θα ακολουθήσουν, το εύρος των διαθέσιμων ξένων γλωσσών μεγαλώνει και οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όποια επιθυμούν.

Προαγωγή σε επόμενη τάξη εντός μιας βαθμίδας εκπαίδευσης

 • Πρωτοβάθμια: Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα, καθ’ όλη την διάρκεια τους έτους, αλλά δεν υπάρχει κάποια βάση για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Οι δάσκαλοι αποφασίζουν, αν κάποιος μαθητής θα περάσει στη επόμενη τάξη. Αν και είναι δυνατό, σπάνια κάποιος μαθητής επαναλαμβάνει κάποια τάξη.
 • Δευτεροβάθμια: Οι μαθητές αξιολογούνται με άριστα το 10. Προάγονται αν στο τέλος του έτους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 6 (”Ικανοποιητικός”). Η Επανάληψη της τάξης είναι εφικτή μόνο μια φορά, διαφορετικά θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση.

Τίτλοι Σπουδών

 • Πρωτοβάθμια: με το πέρας των 8 χρόνων οι μαθητές λαμβάνουν έλεγχο προόδου (όχι πτυχίο), όπου περιγράφονται οι επιδόσεις τους και παρέχονται συμβουλές για τον προσανατολισμό τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να είναι αυτές υποχρεωτικές.
 • Δευτεροβάθμια: Μετά τα 3 πρώτα υποχρεωτιικά έτη, ο μαθητές δίνουν εξετάσεις σε 15 μαθήματα. Τα σχολεία μπορεί να αποφασίσουν επιπλέον εξετάσεις σε επιπλέον μαθήματα. Στους μαθητές που συμπληρώνουν επιτυχώς της βασική τους εκπαίδευση, χορηγείται πιστοποιητικό (”getuigschrift basisvorming”).
 • Κάθε μία από τις κατευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί επιπλέον δοκιμασία, εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο (στο σχολείο που φοιτούν οι μαθητές). Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από τον μέσο όσο των σχολικών και των εθνικών εξετάσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται το απολυτήριο (”diploma”).

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 • Διάρκεια 4 χρόνων (Εξαίρεση: ιατρική, κτηνιατρική που είναι 6 χρόνια και την οδοντιατρική και την φιλοσοφία που είναι 5 χρόνια).
 • Σε ορισμένες σχολές (πανεπιστημιακές και ΗΒΟ) τα μαθήματα μπορεί να παραδίδονται σε άλλη γλώσσα, συνήθως αγγλικά.
 • Υπάρχουν δίδακτρα, αλλά όλοι οι σπουδαστές μπορούν να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση με την μορφή δανείου, η οποία τελικά μπορεί να μετατραπεί σε υποτροφία, ανάλογα με τις επιδόσεις του φοιτητή.

Μπορεί να είναι μία από τις:

 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Wetenschappelijke onderwijs – WO)
 • Ανώτερη μη πανεπιστημιακή επαγγελματική εκπαίδευση (Hoger beroepsonderwijs – HBO)
 • Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

*Δυστυχώς, στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχουν αμιγή ελληνικά δημόσια σχολεία.

Πηγή:

dasta.cs.teicrete.gr

Διαβάστε επίσης για την παιδική και προσχολική ηλικία στην Ολλανδία

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks