Το επίδομα στέγασης στη Γερμανία (Wohngeld)

Στη Γερμανία το Wohngeld αφορά άτομα που βρίσκονται σε χαμηλά οικονομικά επίπεδα και με αυτό το επίδομα θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη στέγη τους. Πρόκειται για μία κρατική επιδότηση προς τους πολίτες, που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και για να το λάβει κάποιος/α πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις για το επίδομα στέγασης

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση, ώστε να λάβετε το επίδομα ενοικίου πρέπει να πληροίτε κάποια κριτήρια που σχετίζονται με τη διαμονή σας στη χώρα, τα οικονομικά σας και το σπίτι σας. Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις είναι να:

  • Ζείτε στη Γερμανία με έγκυρη άδεια παραμονής (εάν ισχύει).
  • Νοικιάζετε ένα διαμέρισμα ή ένα δωμάτιο ή έχετε αγοράσει ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα.
  • Είστε εγγεγραμμένοι στην ίδια διεύθυνση.
  • Τα συνδυασμένα κέρδη του νοικοκυριού σας δεν υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος που έχει τεθεί από τη χώρα

Αξίζει να αναφερθεί οτι δε δικαιούστε να κάνετε αίτηση για το επίδομα αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας, τραυματισμού, βασικά οφέλη ασφάλειας σε μεγάλη ηλικία και βοήθεια κόστους ζωής. Ωστόσο, αν αποφασίσετε να κάνετε την αίτησή σας, αυτή θα εξεταστεί.

Διαβάστ επίσης: Πώς να αποκτήσετε γερμανική υπηκοότητα (vol. 1)

Πώς να αποκτήσετε γερμανική υπηκοότητα (vol. 2)

Κατηγορίες επιδόματος στέγασης

Στη Γερμανία το συγκεκριμένο επίδομα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η υποστήριξη ενοικίου (Mietzuschuss) αφορά τις περιπτώσεις που νοικιάζετε ένα δωμάτιο ή ένα διαμέρισμα και στοχεύει στο να σας βοηθήσει να καλύψετε τακτικά έξοδα όπως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και το ενοίκιο σας.

Από την άλλη, η Υποστήριξη οικιακής συντήρησης (Lastenzuschuss) σχετίζετε με το αν έχετε αγοράσει το ακίνητό σας. Πρέπει να γνωρίζετε οτι μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για επίδομα στέγασης για να σας υποστηρίξει με τα έξοδα ιδιοκτησίας σπιτιού. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει στην κάλυψη του κόστους της υποθήκης/δανείου σας ή να σας βοηθήσει με τη συντήρηση του σπιτιού.

Διαβάστε επίσης για το επίδομα ενοικίου στην Ολλανδία (huurtoeslag)

Οικονομικά κριτήρια

Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας και να λάβετε το επίδομα στέγασης πρέπει το ετήσιο εισόδημα, από το σύνολο των χρημάτων που μπαίνουν στο σπίτι (ανάλογα με το πόσα άτομα ζείτε μαζί) να μην ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το Mietstufe, δηλαδή το επίπεδο ενοικίασης στο οποίο βρίσκεται το σπίτι σας.

Το μηνιαίο εισόδημα για το επίπεδο ενοικίασης 1 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 961 ευρώ για ένα άτομο, 1.314 για δύο άτομα, 1.605 για τρία άτομα, 2.133 για τέσσερα άτομα και 2.438 για πέντε άτομα. Επιπλέον για το επίπεδο ενοικίασης 2 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 999 ευρώ για ένα άτομο, 1.367 για δύο άτομα, 1.665 για τρία άτομα, 2.197 για τέσσερα άτομα και 2.508 για πέντε άτομα.

Όσον αφορά το επίπεδο ενοικίασης 3, το μηνιαίο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.034 ευρώ για ένα άτομο, 1.417 για δύο άτομα, 1.721 για τρία άτομα, 2.255 για τέσσερα άτομα και 2.572 για πέντε άτομα. Το επίπεδο ενοικίασης 4 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.071 ευρώ για ένα άτομο, 1.468 για δύο άτομα, 1.779 για τρία άτομα, 2.314 για τέσσερα άτομα και 2.636 για πέντε άτομα.

Το συνολικό μηνιαίο εισόδημα για το επίπεδο ενοικίασης 5 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.100 ευρώ για ένα άτομο, 1.510 για δύο άτομα, 1.826 για τρία άτομα, 2.362 για τέσσερα άτομα και 2.689 για πέντε άτομα. Τέλος το επίπεδο ενοικίασης 6 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.128 ευρώ για ένα άτομο, 1.550 για δύο άτομα, 1.871 για τρία άτομα, 2.406 για τέσσερα άτομα και 2.738 για πέντε άτομα, συνολικά το μήνα. (Όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία αφορούν το 2021)

Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλετε στο γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό σας για 12 μήνες τη φορά. Δύο μήνες πριν τη λήξη όμως του δωδεκάμηνου πρέπει να καταβάλετε εκ νέου αίτηση, καθώς τα οικονομικά κριτήρια μπορεί να αλλάξουν από χρόνο σε χρόνο. Για να λάβετε το επίδομα στέγασης πρέπει να ληφθεί υπόψιν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σε συνδυασμό με το ενοίκιο ή το στεγαστικό σας δάνειο.

Διαδικασία

Είναι καλύτερο να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα ενοικίου γραπτώς. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να τη λάβετε από τον αρμόδιο φορέα στο τοπικό σας γραφείο παροχών στέγασης (Wohngeldbehörde – συχνά υποκατάστημα του γραφείου του τοπικού σας πολίτη) Πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά έντυπα, ανάλογα με το αν έχετε νοικιάσει το σπίτι (επιδότηση ενοικίου) ή εάν είστε ιδιοκτήτης του (επιδότηση στέγασης).

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα ενοικίου ανεπίσημα. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν ειδικοί κανόνες. Η (άτυπη) αίτησή σας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εκείνη τη στιγμή. Εάν υποβάλετε πλήρως το συμπληρωμένο έντυπο μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός ενός μήνα, θα αρχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα ενοικίου από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η άτυπη αίτηση, μετά από θετικό έλεγχό της.

Εάν δεν υποβάλετε την αίτησή σας ή καταθέσετε τα απαραίτητα διακιολογητικά έγγραφα μετά το τέλος της διαθέσιμης ημερομηνίας, δε θα λάβετε το επίδομα ενοικίου μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επιπλέον, θα λάβετε την απόφαση σχετικά με την αίτησή σας γραπτώς με τη μορφή ειδοποίησης. Σε περίπτωση θετικής ειδοποίησης, ο υπεύθυνος φορέας θα σας μεταφέρει τις πληρωμές κάθε μήνα εκ των προτέρων στον καθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Πριν την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας θα πρέπει να αποδείξετε την καταλληλότητά σας, συνήθως παρέχοντας μερικά έγγραφα όπως πιστοποιητικό εγγραφής, απόδειξη εισοδήματος (π.χ. τραπεζικές καταθέσεις) σύμβαση ενοικίασης ή σύμβαση υποθήκης/στεγαστικού δανείου, απόδειξη κόστους διαβίωσης (π.χ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας).

Author: supergreeks

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks