Εργατικό δίκαιο στη Γερμανία: ώρες εργασίας, άδεια και ασθένειες

εργασία

Η πλήρης απασχόληση στη Γερμανία αναλογεί περίπου σε 40 ώρες την εβδομάδα. Η μερική απασχόληση είναι επίσης εφικτή.

Ο μέγιστος ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθορίζεται από τον νόμο, κατά μέσον όρο στις οκτώ ώρες (δέκα ώρες με αντιστάθμιση σε 48 ώρες εντός έξι μηνών). Μετά την εργασία, επιβάλλεται ελάχιστος χρόνος ξεκούρασης τουλάχιστον έντεκα ωρών.


Επιτρέπεται από τον νόμο η εργασία όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Σάββατο), καθώς και η νυχτερινή εργασία και η εργασία με βάρδιες. Σε πολλούς κλάδους, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, της εστίασης και των μεταφορών, επιτρέπεται η εργασία τις Κυριακές και τις αργίες.

Συνήθως, οι εργάσιμες ημέρες στη Γερμανία είναι από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή.

Για τις άδειες


Όποιος εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, έχει βάσει του νόμου δικαίωμα για τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες διακοπών τον χρόνο. Οι νέοι με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία δικαιούνται βάσει νόμου μεγαλύτερη άδεια: για ηλικίες κάτω των 16 ετών τουλάχιστον 25 ημέρες, κάτω των 17 τουλάχιστον 22,5 και κάτω των 18 τουλάχιστον 20,8 ημέρες.


Για τις ασθένειες

Αν είστε ασθενείς, ο εργοδότης σας θα σας καταβάλλει πλήρη μισθό για έξι εβδομάδες.

Αν αρρωστήσετε για περισσότερες από έξι εβδομάδες και είστε νομίμως ασφαλισμένοι, το Ταμείο Υγείας σας θα σας καταβάλλει το 70% του μισθού σας.

Στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Επικοινωνήστε απευθείας με το Ταμείο Υγείας σας.


Εάν είστε άρρωστοι, είναι σημαντικό να ενημερώσετε αμέσως τον εργοδότη σας. Εάν είστε άρρωστοι για περισσότερες από τρεις ημέρες, το αργότερο μέχρι την τέταρτη ημέρα πρέπει να υποβάλετε στον εργοδότη σας μια βεβαίωση από τον γιατρό σας (ιατρική γνωμάτευση).

Πηγή: BAMF

Σχετικά άρθρα

Αίτηση για θέση εργασίας στη Γερμανία: Πώς να κάνετε το βιογραφικό σας και συμβουλές συνέντευξης

Ο απόλυτος οδηγός για να βρεις εργασία στη Γερμανία

Τα εργασιακά δικαιώματα στη Γερμανία

Πώς ζουν και εργάζονται οι γυναίκες στη Γερμανία;

Διαβάστε επίσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks

Event Image

4 ώρες webinar

Οδηγός για την μετανάστευση στην Ολλανδία

Διάβασε περισσότερα