Το εργασιακό σύστημα στο Βέλγιο

Οι νομοθεσία που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αφορά τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους και για αυτό απασχολεί όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν είναι γηγενείς ή προέρχονται από κάποια άλλη χώρα. Όταν μάλιστα ένας άνθρωπος σχεδιάζει να μετακομίσει σε μία χώρα όπως το Βέλγιο, είτε έχει βρει δουλειά είτε αναζητήσει μία, όταν φτάσει στη χώρα, καλό θα ήταν να είναι ενημερωμένος για το νομικό πλαίσιο.

Εργατικό δίκαιο στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος περίπου δύο εβδομάδων για τους εργάτες και ενός με έξι μηνών για τους υπαλλήλους αν ο ετήσιος μισθός δεν υπερβαίνει τα 36-37.000 ευρώ. Για τους White-collar employees, δηλαδή όσους εκτελούν γραφειοκρατική ή διοικητική εργασία η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να φτάνει έως και 12 μήνες. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λήξει τη σύμβαση με την προειδοποίηση μίας εβδομάδας νωρίτερα από την αποχώρησή του. Το δικαίωμα λήξης της συνεργασίας υπό τους ίδιους όρους έχει και ο εργοδότης.

Η μέση εβδομάδα εργασίας περιλαμβάνει 38 ώρες, αν και οι περισσότερες ώρες εργασίας είναι κοινές, ιδιαίτερα στα διεθνή ιδρύματα. Παρόλο που το βελγικό εργατικό δίκαιο περιέχει μια γενική απαγόρευση των υπερωριών, υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα άδεια αντί για αποζημίωση για υπερωρίες, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η αποζημίωση θα πρέπει να ισχύει βάσει νόμου.

Στο Βέλγιο, πρέπει να εργαστείτε για ένα έτος πριν καταβληθεί οποιοδήποτε δικαίωμα διακοπών. Στη συνέχεια υπολογίζεται με βάση πόσους μήνες ήσασταν στη δουλειά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Εάν έχετε ήδη εργαστεί ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, τότε δικαιούστε τουλάχιστον 20 ημέρες άδειας. Επιπλέον, υπάρχουν 10 νόμιμες αργίες στο Βέλγιο, πολλές από αυτές θρησκευτικές ημέρες, καθώς και περιφερειακές αργίες.

Οι κρατήσεις από τον μισθό σας θα λάβουν τη μορφή κοινωνικών εισφορών και παρακρατούμενου φόρου. Οι κοινωνικές εισφορές συλλέγονται από το Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης και καλύπτουν εισόδημα αντικατάστασης (συντάξεις, βοήθεια ανεργίας κ.λπ.) και συμπληρωματικό εισόδημα (υγειονομική περίθαλψη, οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.).

Σύμβαση Εργασίας

Γενικά, η σύμβαση εργασίας είναι μια σύμβαση με την οποία ένα άτομο, ο εργαζόμενος, αναλαμβάνει να εργαστεί, έναντι μισθού, για ένα άλλο άτομο, τον εργοδότη, Τα τέσσερα βασικά στοιχεία σε μια σύμβαση εργασίας είναι, ως εκ τούτου: η σύμβαση ως έγγραφο, η εργασία, ο μισθός και η αρχή του εργοδότη (η σχέση υπαγωγής).

Τα στοιχεία της σύμβασης εργασίας (για παράδειγμα, η φύση της εργασίας, η περιγραφή των καθηκόντων, εάν αυτό έχει οριστεί στη σύμβαση, το ωράριο εργασίας και ο τόπος όπου πρέπει να εκτελεστεί η εργασία) δεν μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από από τον εργοδότη ή από τον εργαζόμενο. Η σύμβαση πρέπει να εκτελεστεί υπό τους όρους, την ώρα και στον τόπο που συμφωνήθηκε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύμβαση εργασίας μπορούν να γίνουν μόνο με τη συγκατάθεση και των δύο μεριών.

Εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος τροποποιήσει μονομερώς ένα από τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, αυτό μπορεί να οδηγήσει αυτόματα στη λύση της σύμβασης εργασίας. Ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί στη συνέχεια να σημειώσει τον τερματισμό και να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης αντί προειδοποίησης. Ο εργοδότης ωστόσο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της εταιρείας, μπορεί να αναδιαρθρώσει και να αναδιοργανώσει τη σύμβαση εάν είναι απαραίτητο για οικονομικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλει σημαντικά ένα ουσιαστικό στοιχείο της σύμβασης εργασίας.

Συμβάσεις εργασίας για τις οποίες απαιτείται γραπτό έγγραφο

Ο νόμος για τις συμβάσεις εργασίας αναφέρει ότι κάθε ρήτρα με την οποία ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις συνθήκες εργασίας είναι άκυρη. Βάσει νομού μια μόνιμη σύμβαση εργασίας δεν χρειάζεται να δηλώνεται γραπτώς. Αντιστρόφως, τυχόν άλλες συμβάσεις εργασίας και συμβατικές ρήτρες πρέπει να δηλώνονται γραπτώς. Στην πράξη, ωστόσο, οι γραπτές συμβάσεις εργασίας χρησιμοποιούνται συχνά για την πρόληψη προβλημάτων σχετικά με την απόδειξη. Οι Συμβάσεις εργασίας για τις οποίες απαιτείται γραπτό έγγραφο είναι:

  • Φοιτητική σύμβαση εργασίας
  • Σύμβαση ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένη εργασία
  • Συμβόλαιο αντικατάστασης
  • Σύμβαση μερικής απασχόλησης
  • Σύμβαση για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας
  • Σύμβαση για την απασχόληση οικιακού εργαζόμενου

Τροποποιήσεις συμβάσεων εργασίας

Παρόλο που είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο, αν μια σύμβαση τροποποιηθεί και δεν είστε βέβαιοι για την ανάγκη ξεχωριστής γραπτής τροποποίησης θα πρέπει να συμβουλευτείτε μια συνδικαλιστική ένωση.

Το καλύτερο πράγμα είναι να ορίσετε σε μια νέα σύμβαση ότι πρόκειται για επέκταση ή τροποποίηση μίας προηγούμενης σύμβασης. Εάν έχετε πολλά συμβόλαια/συμβάσεις καλό θα ήταν να τα κρατήσετε όλα. Ο συνολικός χρόνος εργασίας σε μια εταιρεία μπορεί να είναι σημαντικός για τον υπολογισμό των περιόδων ειδοποιήσεων.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι αλλαγές στο κείμενο πρέπει να υπογραφούν και από τα δύο μέρη στο περιθώριο του εγγράφου. Ο αριθμός των αλλαγών πρέπει να αναγράφεται δίπλα στις υπογραφές. Οι αναφορές είναι έγκυρες μόνο εάν αναφέρονται στο κείμενο και όποιο κείμενο περιλαμβάνεται κάτω από τις υπογραφές δεν είναι έγκυρο. Μην παραβλέψετε οτι πρέπει να σας δοθεί αμέσως ένα πρωτότυπο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ανατρέξτε στους κανονισμούς της εταιρείας. Ζητήστε το αντίγραφό σας ή δείτε πού μπορούν να προβληθούν.

Λήξη απασχόλησης

Η απασχόληση εργασίας μπορεί να λήξει για διάφορους λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδοποιεί ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. Άλλες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει λήξη της συνεργασίας είναι, ο θάνατος, η απόλυση για σοβαρό παράπτωμα, η ανωτέρα βία ή η αμοιβαία συμφωνία. Οι προστατευόμενοι εργαζόμενοι, όπως εκπρόσωποι συνδικάτων, σύμβουλοι πρόληψης, εργαζόμενοι σε άδεια πατρότητας και έγκυες γυναίκες, δεν μπορούν να απολυθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόλυση είναι δυνατή μόνο εάν γίνει με αποζημίωση.

Author: supergreeks

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks

Webinar by SuperGreeks & Protea PreventieΟδηγός για την μετανάστευση στην Ολλανδία

Σκέφτεσαι να μετακομίσεις ή ζεις ήδη στην Ολλανδία; Τότε αυτό το online webinar απευθύνεται σε σένα!