Κavala Bouw

Αναλαμβάνουμε εργασίες όπως ελαιοχρωματισμούς, εσωτερικούς τοίχους, ταβάνια, καθώς και πόρτες, παράθυρα ή ακόμα και σκάλες.


Σοβατίσματα, στοκαρίσματα, πλακάκια, γυψοσανίδες, cinewall, ανακαίνιση σε μπάνιο και τουαλέτα.


Στοιχεία επικοινωνίας: 0031-687267517 και 0031-684229370.