IASIS Health Coaching

H IASIS Health Coaching παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης σε θέματα υγείας με έμφαση την πρόληψη ασθενειών αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής (lifestyle related diseases).

Η health coach της επιχείρησης, Ελένη Πρίφτη, είναι πιστοποιημένη σύμβουλος Lifestyle Medicine, με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εξειδίκευση στη διατροφική εκπαίδευση οικογενειών (family nutritional literacy). Η υποστήριξη που παρέχεται βασίζεται στις αρχές της ενσυναίσθησης και της ολιστικής προσέγγισης της υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *