Taalhuis Amsterdam

Το Taalhuis Amsterdam είναι ένα σπίτι για γλώσσες στην καρδιά του Άμστερνταμ όπου μπορείς να μάθεις ή να βελτιώσεις τα ολλανδικά σου καθώς και άλλες γλώσσες που μιλιούνται γύρω από τη Μεσόγειο.

Η σχολή μας απαρτίζεται από λάτρεις της γλώσσας που διακατέχονται από ενθουσιασμό για τον γραπτό λόγο, τη λογοτεχνία, τη γραμματική, τον πολιτισμό και… τον καλό καφέ.

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι κάτι περισσότερο από βιβλία, λεξιλόγιο και γραμματική, και ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην εκμάθησή της. Ως εκ τούτου, διδάσκουμε σε μικρές ομάδες με όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά επιπέδου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και “gezellige” (ζεστή) ατμόσφαιρα. Τα μαθήματά μας διδάσκονται ως επί το πλείστον στη γλώσσα-στόχο και (εφόσον υπάρχουν), χρησιμοποιούμε βιβλία που χρησιμοποιούν την επικοινωνιακή προσέγγιση και είναι γραμμένα αποκλειστικά στη γλώσσα-στόχο. Ο χρόνος στην τάξη αφιερώνεται κυρίως στην εξάσκηση της δεξιότητας της ομιλίας.

Προσφέρουμε ομαδικά μαθήματα, ατομική εκπαίδευση και προσαρμοσμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια, καθώς και διάφορες υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένου και διερμηνείας. Και επειδή πιστεύουμε επίσης ότι γλώσσα και πολιτισμός πάνε χέρι-χέρι, διοργανώνουμε τακτικά εκδηλώσεις εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και…οργανώνουμε ταξίδια!

Στο πρώτο πρόγραμμα ελληνικών (Α1.1), οι μαθητές μαθαίνουν το ελληνικό αλφάβητο και σύντομα ανακαλύπτουν ότι δεν είναι τόσο μυστηριώδες όσο φαίνεται. Εξοικειώνονται επίσης με τις πτώσεις και διάφορες ρηματικές δομές και αρχίζουν να μιλούν για μια ποικιλία καθημερινών θεμάτων. Στα μαθήματα Α2, Β1, Β2 και Γ1, οι μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά το λεξιλόγιο και τη γραμματική ώστε να μπορούν να συζητούν, να διαβάζουν και να γράφουν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Φυσικά, εμβαθύνουμε επίσης στον πολιτισμό και τα έθιμα και ακούμε ελληνικά τραγούδια με διάφορα θέματα.

Αγγλικά

Taalhuis Amsterdam is a house for languages, located in the heart of Amsterdam, where you can learn and improve your Dutch and Mediterranean languages including Greek. Our school consists of a team of language lovers with a thrill for text, literature, grammar, culture, and coffee.

We believe that acquiring a language is more than books, vocabulary and grammar ,and that many factors contribute to learning. We therefore teach in small groups, with as little level difference as possible, and we do our best to create a safe and ‘gezellige’ atmosphere. Our classes are mostly taught in the target language and (if available) we use books in the target language with a communicative approach. We use the time in class mostly to train your speaking skills.

We offer group courses, private training and tailored in-company workshops, but also various text and interpreting services. And because we also believe that language and culture go hand-in-hand, we often organize events outside the classroom and abroad!

In the first course Greek (A1.1), students learn the Greek alphabet and soon find out that it’s not as mysterious as it might look. They also get to know the Greek cases (πτώσεις) and beautiful verb structures, and start talking about a variety of everyday topics. In our A2, B1, B2 and C1 courses, students gradually build vocabulary and grammar to be able to speak, read and write about a wide range of topics. Of course, we also dive into the Greek culture and customs, and listen to Greek songs about love and the beauty of Greece.

Ώρες γραφείου στη διεύθυνση Muiderstraat 24, 1011 RC:
Δευτέρα 14:00-17:00
Τρίτη 13:30-17:00
Πέμπτη 16:00-19:00
Παρασκευή 12:00-15:00

Τρόποι Πληρωμής:

iDeal, Credit Card, Bank Transfer