[Ολλανδία] Κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για τα online καταστήματα που ασχολούνται με τις αγορές εντός της Ολλανδίας και αυτών που αποστέλλουν τα προϊόντα τους και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι αρκετά διαφορετικοί. Από τις αρχές Ιουλίου του 2021 ισχύουν νέοι κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και υπάρχει χαμηλότερο όριο για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτές είναι όμως μερικές από τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε αν σκοπεύετε να κάνετε αποστολές μέσω του online καταστήματός σας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ

Ο ΦΠΑ χρεώνεται σε όλες τις χώρες εντός της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ όμως είναι αυτές που καθορίζουν το επίπεδο των συντελεστών ΦΠΑ για τα προϊόντα. Ποια χώρα επιτρέπεται να επιβάλλει ΦΠΑ καθορίζεται από:

 • Τη χώρα της Ε.Ε. από την οποία αναχωρούν τα προϊόντα
 • Σε ποια χώρα της Ε.Ε. φτάνουν τα προϊόντα.
 • Σε ποια χώρα εισάγονται προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ.
 • Ποιος είναι ο εισαγωγέας, ο προμηθευτής, το κατάστημα ή ο πελάτης κατά την εισαγωγή προϊόντων.
 • Εάν παραδίδετε σε άλλους επιχειρηματίες ή σε πελάτες χωρίς αριθμό ΦΠΑ (δηλαδή απευθείας στους καταναλωτές)

Η «αρχή της χώρας προορισμού»

Η «αρχή της χώρας προορισμού» ισχύει για τις πωλήσεις και τις παραδόσεις στις οποίες τα προϊόντα αποστέλλονται από τις Κάτω Χώρες σε καταναλωτές σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι χρεώνετε τον αλλοδαπό πελάτη με τον συντελεστή ΦΠΑ του κράτους μέλους του στην ΕΕ. Εάν το συνολικό ποσό των πωλήσεών σας στο εξωτερικό, στις χώρες της Ε.Ε., παραμένει κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, μπορείτε να συνεχίσετε να χρεώνετε τον Ολλανδικό ΦΠΑ, ως ολλανδικό διαδικτυακό κατάστημα.

Εάν παραδίδετε σε επιχειρηματίες που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, τίποτα δεν αλλάζει για εσάς. Εάν ο πελάτης σας έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ, μπορείτε να μεταφέρετε τον ΦΠΑ στον πελάτη σας.

ΦΠΑ 2021: Κανόνες από την 1η Ιουλίου

Νέοι κανόνες ΕΕ για τον ΦΠΑ ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2021, για τους Ολλανδούς επιχειρηματίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτοί οι νέοι κανόνες ισχύουν εάν επιτυγχάνετε ετήσιο κύκλο εργασιών από 10.000 ευρώ και πάνω με το ολλανδικό σας κατάστημα, από τις πωλήσεις σε καταναλωτές σε χώρες της Ε.Ε. Εάν ο κύκλος εργασιών σας σε άλλες χώρες της Ένωσης παραμείνει κάτω από 10.000 ευρώ ετησίως, μπορείτε να συνεχίσετε να χρεώνετε ολλανδικό ΦΠΑ.

Τροποποιήσεις

Η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου έχει άμεσες συνέπειες για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες μέσω αυτών των 3 αλλαγών:

 1. Διαγραφή στα ποσά κατωφλίου

Τα ποσά κατωφλίου για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις εξ αποστάσεως ανά χώρα της ΕΕ έχουν καταργηθεί. Υπάρχει 1 κοινό κατώφλι των 10.000 ευρώ. Αυτό το όριο ισχύει για όλες τις πωλήσεις προϊόντων σε άλλες χώρες, καθώς και για την πώληση ψηφιακών υπηρεσιών σε καταναλωτές στην ΕΕ. Οι κανόνες ισχύουν για όλες τις πωλήσεις σε καταναλωτές εντός της ΕΕ. Επίσης για τις πωλήσεις του τρέχοντος έτους, ισχύει το όριο των 10.000 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Στα επόμενα χρόνια, ισχύει ένα όριο 10.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

Κάθε χρόνο παρακολουθείτε το ποσό κατωφλίου (10.000 ευρώ). Εάν υπερβείτε το όριο των 10.000 ευρώ σε ένα έτος, θα υπολογίσετε τον τοπικό συντελεστή ΦΠΑ της χώρας όπου ζει ο σας πελάτης σας, από τη στιγμή που ξεπερνάτε το όριο και μετά. Το επόμενο έτος, συνεχίστε να τιμολογήστε με τον τοπικό ΦΠΑ της χώρας της ΕΕ. Εάν ο κύκλος εργασιών σας ήταν κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ εκείνο το έτος, τότε μπορείτε να υπολογίσετε ξανά στον ΦΠΑ των Κάτω Χωρών. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να τιμολογείτε με τον τοπικό συντελεστή ΦΠΑ των πελατών σας στην ΕΕ, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο αν το θελήσετε εσείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορείτε να κανονίσετε την επιστροφή ΦΠΑ στο εξωτερικό με 2 τρόπους. Υποβάλλετε τοπική δήλωση ΦΠΑ για κάθε μεμονωμένη χώρα της ΕΕ στην οποία έχετε προχωρήσει σε διαδικασία πώλησης. Ο δεύτερος τρόπος είναι να καταχωρίσετε την εταιρεία σας για το «Σχέδιο Ένωσης» στο νέο σύστημα one-stop-shop των Φορολογικών Αρχών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους δύο τρόπους.

Εξαίρεση ποσού κατωφλίου

Το όριο δεν ισχύει για την παράδοση ειδών φόρου κατανάλωσης, όπως αλκοολούχα ποτά. Αυτό ισχύει επίσης για νέα ή σχεδόν νέα μεταφορικά μέσα. Οι παραδόσεις τέτοιου είδους αγαθών δεν υπολογίζονται στο κατώτατο όριο. Με κάθε παράδοση, ανεξάρτητα από το ποσό, υπολογίζετε τον ΦΠΑ της χώρας στην οποία πηγαίνουν αυτά τα αγαθά.

Παράδειγμα συστήματος one-stop-shop

Το 2022, θα πουλάτε προϊόντα σε Ιταλούς καταναλωτές έναντι 4.000 ευρώ και σε Βέλγους ιδιώτες πελάτες για 8.000 ευρώ. Τα προϊόντα παραδίδονται στο σπίτι του πελάτη σας από την Ολλανδία. Ο συνολικός τζίρος σας από πωλήσεις εξ αποστάσεως είναι 12.000 ευρω, που σημαίνει οτι ξεπερνάτε το όριο των 10.000 ευρώ. Χρεώνετε επομένως τον ιταλικό συντελεστή ΦΠΑ στις πωλήσεις προς την Ιταλία από τη στιγμή που θα ξεπεράσετε το όριο των 10.000 ευρώ.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, υπολογίζετε το βελγικό συντελεστή ΦΠΑ και στις πωλήσεις στους Βέλγους πελάτες σας. Δηλώνετε τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέσω του συστήματος one-stop-shop και τον πληρώνετε στις ολλανδικές φορολογικές αρχές. Στη συνέχεια, οι φορολογικές αρχές μεταβιβάζουν τον ΦΠΑ στην Ιταλία και το Βέλγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εγγραφή ΦΠΑ στην Ιταλία και το Βέλγιο. Με αυτήν την εγγραφή υποβάλλετε στη συνέχεια τοπικά τη δήλωση ΦΠΑ.

 1. Τέλος στην απαλλαγή ΦΠΑ έως 22 ευρώ

Η απαλλαγή ΦΠΑ για ΦΠΑ εισαγωγής σε αποστολές αξίας έως και 22 ευρώ έχει λήξει. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ δημιουργεί «ίσους όρους ανταγωνισμού» για όλους τους πωλητές εντός και εκτός της Ένωσης. Πληρώνετε επίσης έξοδα εκτελωνισμού. Αυτά είναι έξοδα που χρεώνονται από το τελωνείο ή την ταχυδρομική ή ταχυμεταφορική εταιρεία για τον χειρισμό του εκτελωνισμού των εισαγόμενων προϊόντων. Εκτός από τον ΦΠΑ εισαγωγής, αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη τελωνειακή διασάφηση των εμπορευμάτων, το κόστος αποθήκευσης και τη διοικητική επεξεργασία. Οι αποστολές αξίας έως και 150 ευρώ παραμένουν απαλλαγμένες από εισαγωγικούς δασμούς.

Επιπλέον, όταν πουλάτε προϊόντα που προέρχονται από χώρα εκτός της Ε.Ε. και η αποστολή γίνεται απευθείας από αυτήν τη χώρα, δηλώνετε τον ΦΠΑ της χώρας της Ε.Ε. όπου φτάνουν τα εμπορεύματα. Για παράδειγμα, όταν παραδίδετε προϊόντα από την Κίνα μέσω του διαδικτυακού σας καταστήματος, απευθείας από την Κίνα σε καταναλωτές στο Βέλγιο, πρέπει να πληρώσετε Βελγικό ΦΠΑ για αυτήν την παράδοση.

 1. Οι πλατφόρμες πληρώνουν ΦΠΑ με ενεργό ρόλο

Ένας επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την καταβολή του ΦΠΑ στα προϊόντα που πουλάει στους καταναλωτές μέσω μιας πλατφόρμας. Στους νέους κανόνες ΦΠΑ, οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες για αυτήν την πληρωμή του, εάν η πλατφόρμα παίζει «ενεργό ρόλο». Ένας ενεργός ρόλος είναι κάτι περισσότερο από την ψηφιακή προσέγγιση της προσφοράς και της ζήτησης. Ένα παράδειγμα είναι η διευκόλυνση παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την αγορά και παράδοση προϊόντων σε ιδιώτες πελάτες και ως εκ τούτου υπόκειται σε ΦΠΑ στη χώρα διαμονής του πελάτη. Επιπλέον, ισχύει ότι:

 • Ένας προμηθευτής παραδίδει αγαθά στους καταναλωτές στην ΕΕ μέσω της πλατφόρμας.
 • Η αξία των εμπορευμάτων είναι το πολύ 150 ευρώ.
 • Τα εμπορεύματα εισάγονται στην ΕΕ.
 • Εάν η αξία της αποστολής υπερβαίνει τα 150 ευρώ, η πλατφόρμα οφείλει επίσης ΦΠΑ, όταν διευκολύνει την παράδοση σε καταναλωτή από έμπορο εκτός ΕΕ και τα αγαθά μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε έναν καταναλωτή σε άλλο κράτος μέλος.

Αποθήκευση αγαθών

Όταν αποθηκεύετε αγαθά για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα σε αποθήκη σε άλλη χώρα της ΕΕ, χρειάζεστε έναν αριθμό ΦΠΑ από τη χώρα αυτή της ΕΕ. Τα εμπορεύματα που παραδίδονται από την αποθήκη του εξωτερικού φορολογούνται με τοπικό ΦΠΑ. Παραδίδονται από τη χώρα αυτή και δεν μπορείτε να δηλώσετε τον ΦΠΑ σας μέσω της ολλανδικής πύλης OSS. Υποβάλλετε δήλωση ΦΠΑ στη σχετική χώρα της ΕΕ.

ΦΠΑ και Πρόγραμμα Μικρών Επιχειρήσεων

Όταν χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Μικρών Επιχειρήσεων (KOR), έχετε ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 20.000 ευρώ. Με τη συμμετοχή σας στο KOR απαλλάσσεστε από τον ΦΠΑ. Εάν υπερβαίνετε το όριο των 10.000 ευρώ για τον κύκλο εργασιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Ολλανδίας με το διαδικτυακό σας κατάστημα, είστε υπεύθυνοι για τον ΦΠΑ στα σχετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανόνες ΦΠΑ του κράτους μέλους της ΕΕ του καταναλωτή σας. Στη συνέχεια, η ολλανδική KOR δε θα ισχύει πλέον.

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών σας στο εξωτερικό στην ΕΕ παραμένει κάτω από 10.000 ευρώ και αυτός ο κύκλος εργασιών, μαζί με τον κύκλο εργασιών σας στην Ολλανδία, δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο πλαίσιο της KOR. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπολογίζετε ΦΠΑ και δεν δηλώνετε ΦΠΑ.

Τελωνειακή νομοθεσία σε αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου

Η τελωνειακή νομοθεσία για τις αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αλλάξει. Απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση εισαγωγής για όλες τις αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν 2 νέοι κανονισμοί για αυτές τις μικρές αποστολές:

Οι προμηθευτές που παραδίδουν αγαθά απευθείας από χώρες εκτός ΕΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον «Κανονισμό εισαγωγής» στην πύλη OSS. Με αυτόν τον κανονισμό εισαγωγής, ένας προμηθευτής υποβάλλει μηνιαία δήλωση ΦΠΑ σε 1 χώρα της ΕΕ. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αντί για ΦΠΑ εισαγωγής, ο προμηθευτής πληρώνει απευθείας τον ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα προορισμού μέσω του συστήματος one-stop-shop. Ο πελάτης σας πληρώνει τον τοπικό ΦΠΑ κατά την αγορά στο κατάστημά σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το «Σχέδιο εισαγωγής» εντός του OSS, θα λάβετε έναν «αριθμό εισαγωγής one-stop-shop», έναν αριθμό εισόδου OSS (IOSS). Υπηρεσίες όπως ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές εταιρείες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό IOSS σας, για τη διασάφηση εισαγωγής στο τελωνείο.

Για παράδειγμα, οι τελωνειακοί πράκτορες, οι μεταφορικές και οι ταχυδρομικές εταιρείες υπόκεινται σε διαφορετική ρύθμιση, εάν οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τον κανονισμό εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα της ΕΕ εκτιμούν την αξία της αποστολής εμπορευμάτων. Οι εταιρείες εισπράττουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ απευθείας από τον καταναλωτή. Αναφέρουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ εισαγωγής σε μηνιαία βάση και το πληρώνουν μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης. Αυτό ισχύει μόνο για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Η αξία έως 150 ευρώ ισχύει ανά αποστολή και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Όταν παραδίδετε πολλά προϊόντα στον ίδιο καταναλωτή ανά αποστολή, προσθέτετε την αξία αυτών των προϊόντων σε ένα συνολικό ποσό. Εάν τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης αναφέρονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνετε αυτά τα έξοδα στην αποτίμηση των 150 ευρώ.

Εισαγωγή νέων κανόνων

Το σύστημα one-stop-shop, ή OSS, αποτελείται από 3 εθελοντικά προγράμματα:

 • Το «Σχέδιο Ένωσης» για εταιρείες με έδρα την ΕΕ που έχουν τουλάχιστον μία εγκατάσταση σε χώρα της ΕΕ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για πωλήσεις και υπηρεσίες εντός της ΕΕ από απόσταση.
 • Το «μη ενωσιακό σύστημα» για εταιρείες εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ, χωρίς εγκατάσταση στην Ένωση. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για υπηρεσίες.
 • Ο «Κανονισμός εισαγωγής» για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εκτός ΕΕ με αξία έως 150 ευρώ.

Η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση υποστηρίζει το σύστημα one-stop shop με προσωρινή «διαδρομή έκτακτης ανάγκης». Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω σχήματα, υπό την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών:

 • Τα δεδομένα επεξεργάζονται εν μέρει χειροκίνητα. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα λαθών.
 • Οι δηλώσεις και οι εγγραφές έχουν μεγαλύτερο χρόνο ανάκαμψης.
 • Η χειροκίνητη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ατελή ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ. Οι φορολογικές αρχές αναφέρουν ότι τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από το σύστημα στην καταβολή του ΦΠΑ στην άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχουν συνέπειες. Για παράδειγμα, μια καθυστέρηση δεν θα επιφέρει πρόστιμο από την άλλη χώρα της ΕΕ.

Ζητήστε ηλεκτρονική αναγνώριση (eHerkenning)

Εάν δεν έχετε ακόμη eHerkenning για την εταιρεία σας, υποβάλετε αίτηση εγκαίρως. Όταν αγοράζετε ένα εργαλείο σύνδεσης eH3 για την εγγραφή σας στη νέα πύλη OSS, ενδέχεται να μπορείτε να διεκδικήσετε το «Σχέδιο αποζημίωσης eHerkenning Belastingdienst». Εάν δικαιούστε την ένταξή σας στο σύστημα, η αποζημίωση ανέρχεται σε 24,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά έτος.
Ακολούθησε το supergreeks.eu στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα
Mαζί, μπορούμε να κάνουμε πολλά!


Κάνε Like στο post μας στο FB και LIKE στη σελίδα μας για να στηρίξεις την προσπάθεια μας, αλλά και να ενημερώνεσαι καθημερινά στην ελληνική γλώσσα για ότι συμβαίνει στην Ολλανδία , τη Γερμανία , το Βέλγιο και την Ελλάδα. Έχεις επιχείρηση στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη; #BeSuperGreek


Διαβάστε επίσης

Copyright © 2022 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks

Newsletter για SuperGreeks*ΝΟ SPAM*

Κάνε την εγγραφή σου στο Newsletter των SuperGreeks και μάθε τα πάντα πρώτος στην ελληνική γλώσσα. Επικαιρότητα, αφιερώματα, events κ.α.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?