Συντελεστές του ΦΠΑ στην Ολλανδία

fpa-ollandia

Οι ολλανδικοί συντελεστές ΦΠΑ ( φόρος προστιθέμενης αξίας ) βασίζονται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφωθούν με την οδηγία και ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ πρέπει να είναι 15% ή υψηλότερος!

Συντελεστές: 0%, 9% , 21%

Στις Κάτω Χώρες, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 21%. Υπάρχουν δύο πρόσθετοι ειδικοί συντελεστές: ο συντελεστής 9% και ο συντελεστής 0% (μηδενικός συντελεστής).

0% Συντελεστή

Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Αυτό ισχύει για διάφορα επαγγέλματα και για ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική μέριμνα, οι ασφαλιστικές και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επαγγελματίας δεν προσθέτει τον ΦΠΑ.

Επίσης 0% ΦΠΑ μπορεί να έχει ένα τιμολόγιο όταν αφορά επιχειρηματίες από τις Κάτω Χώρες και για μία εργασία που έκαναν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.! Επίσης, το αντίστροφο. Για παράδειγμα όταν εμείς στο SuperGreeks κάνουμε π.χ. μια γραφιστική δουλειά για μια επιχείρηση στην Ελλάδα, τότε το ΦΠΑ μας στο τιμολόγιο αναγράφει 0%. Αν κάνει μια ελληνική εταιρεία μια εργασία για εμάς , τότε το ΦΠΑ στο τιμολόγιο είναι επίσης 0%.

Σημείωση: Το SuperGreeks είναι μια Ολλανδική εταιρεία και γι΄αυτό συμβαίνει το παραπάνω.

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιπτώσεις που ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση είναι απαλλαγμένοι από τον ΦΠΑ, δείτε εδώ.

9% ΦΠΑ

Μια χαμηλή κλίμακα με 9% ΦΠΑ για πολλά από τα προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως τρόφιμα και ποτά, γεωργικά προϊόντα και υπηρεσίες, φάρμακα, βιβλία, ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά.

Ένας εκτεταμένος κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών για τον οποίο εφαρμόζεται ο δασμός 9% παρέχεται εδώ !

*Έρχονται και περισσότερα , αναλυτικά άρθρα σχετικά με τις φορολογίες και τους συντελεστές παραπάνω.

Για λογιστές στην Ολλανδία εδώ!

Author: supergreeks

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks