Είμαστε μια ομάδα από πιστοποιημένους Φοροτεχνικούς – Οικονομολόγους και υποστηρίζουμε Έλληνες σε θέματα που άφορουν στην εργασία[…]