Ορκωτή διερμηνέας / μεταφράστρια ολλανδικών-ελληνικών και ελληνικών-ολλανδικών. Διαθέσιμη για υπηρεσίες διερμηνέων στο συμβολαιογράφο, στον[…]
Επίσημες (ορκωτές) μεταφράσεις σας προς/από τα Ελληνικά και από/προς τα Ολλανδικά/Γερμανικά/Αγγλικά/Γαλλικά καθώς επίσης την[…]
Επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, αρχών, ιδιωτών, από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Παρέχονται προσωπικές λύσεις και[…]
Η περιγραφή της επιχείρησης θα προστεθεί το συντομότερο δυνατόν και όταν μας τη στείλει[…]