Ορκωτή διερμηνέας / μεταφράστρια ολλανδικών-ελληνικών και ελληνικών-ολλανδικών. Διαθέσιμη για υπηρεσίες διερμηνέων στο συμβολαιογράφο, στον ιατρό, σε διαιτησία, στο δικαστήριο, κτλ. […]
Επίσημες (ορκωτές) μεταφράσεις σας προς/από τα Ελληνικά και από/προς τα Ολλανδικά/Γερμανικά/Αγγλικά/Γαλλικά καθώς επίσης την σχετική διερμηνεία  από δίγλωσσο Ελληνο-ολλανδό δικηγόρο/φιλόλογο, […]
Επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, αρχών, ιδιωτών, από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Παρέχονται προσωπικές λύσεις και καταρρίπτονται όλα τα γλωσσικά εμπόδια σε […]