Ολλανδία και ευθανασία – σε ποιες άλλες χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται η ευθανασία;

ευθανασία-ολλανδία-ευρώπη

Οι Κάτω Χώρες είναι μια χώρα με μακρά ιστορία προοδευτικών στάσεων και νόμων όσον αφορά τις αποφάσεις για το τέλος της ζωής. Η ευθανασία, δηλαδή ο σκόπιμος τερματισμός της ζωής με σκοπό την ανακούφιση του πόνου, είναι νόμιμη στις Κάτω Χώρες.

Πάμε να διαβάσουμε παρακάτω περισσότερα:

Ο δικτυακός τόπος της ολλανδικής κυβέρνησης προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των νόμων που διέπουν την ευθανασία στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβέρνησης, η ευθανασία ρυθμίζεται από τον νόμο περί τερματισμού της ζωής κατόπιν αιτήματος και υποβοηθούμενης αυτοκτονίας (διαδικασίες επανεξέτασης) του 2002 (ο “νόμος”). Ο νόμος απαιτεί να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια για να θεωρηθεί νόμιμη η ευθανασία: 1. Ο ασθενής πρέπει να υποφέρει αφόρητα, χωρίς προοπτική βελτίωσης, 2. Ο ασθενής πρέπει να έχει υποβάλει εκούσια και καλά μελετημένη αίτηση θανάτου, 3. Ο ασθενής πρέπει να έχει ενημερωθεί για όλες τις θεραπευτικές επιλογές του, 4. Ο γιατρός πρέπει να έχει συμβουλευτεί έναν άλλο γιατρό, ο οποίος πρέπει να έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ευθανασία, 5. Ο γιατρός πρέπει να έχει λάβει κάθε εύλογη μέριμνα κατά την εκτέλεση της ευθανασίας.

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι η ευθανασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από γιατρό και πρέπει να αναφέρεται στις Περιφερειακές Επιτροπές Ελέγχου Ευθανασίας. Οι επιτροπές είναι υπεύθυνες για την εξέταση όλων των περιπτώσεων ευθανασίας και τον προσδιορισμό του κατά πόσον πληρούνται ή όχι τα κριτήρια για νόμιμη ευθανασία.

Που είναι η ευθανασία νόμιμη στην Ευρώπη;

Η ευθανασία είναι νόμιμη σε πέντε χώρες της Ευρώπης: ΒέλγιοΟλλανδίαΛουξεμβούργο και πιο πρόσφατα Γερμανία και Ισπανία.

Ωστόσο, η ολλανδική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι η ευθανασία πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο και ότι οποιαδήποτε παραβίαση των κριτηρίων αυτών θα υπόκειται σε ποινική δίωξη. Συμπερασματικά, η ευθανασία είναι νόμιμη στις Κάτω Χώρες, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ολλανδική κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τους κανονισμούς αυτούς και οποιαδήποτε παραβίαση των κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευθανασία στις Κάτω Χώρες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ολλανδικής κυβέρνησης.

Άλλες χώρες όπως η Αυστρίαη Φινλανδία και η Νορβηγία επιτρέπουν την παθητική ευθανασία υπό αυστηρές συνθήκες, όπου όσοι πάσχουν από ανίατη ασθένεια μπορούν να αποφασίσουν να μην τους χορηγηθούν θεραπείες που παρατείνουν τη ζωή τους, όπως τεχνητή διατροφή ή ενυδάτωση.

Στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες γίνεται μεγάλη προσπάθεια να περάσει αυτός ο νόμος.

Τι ισχύει με την Ελλάδα και την Ευθανασία;

Στην Ελλάδα απαγορεύεται η ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Δεν υφίσταται εξειδικευμένη νομοθεσία, έτσι το αξιόποινο της ευθανασίας κρίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του ποινικού κώδικα για την ανθρωποκτονία εν συναινέσει.

Η ευθανασία στην Ελλάδα απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ο οποίος τιμωρεί την ανθρωποκτονία με πρόθεση (299), την ανθρωποκτονία με συναίνεση (300) και τη συμμετοχή σε αυτοκτονία (301). Συνεπώς, δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν, ούτε βέβαια στο γιατρό, να προχωρήσει, ακόμη και με τη συναίνεση του ασθενούς, σε ενεργητική ευθανασία, σε πράξη δηλαδή ή παράλειψη από την οποία να επέρχεται ο θάνατος. Αντιθέτως, η βούληση του ασθενούς να αρνηθεί και να διακόψει σε κάθε στιγμή τη θεραπεία του αναγνωρίζεται πλήρως και είναι αυτή που οριοθετεί τελικά και το καθήκον του γιατρού. Αντίστοιχα, είναι ποινικά αδιάφορη η παράλειψη του γιατρού να χορηγήσει θεραπεία, εφόσον αυτήν δεν επιφέρει άμεσα τον θάνατο, καθώς ο τελευταίος επέρχεται φυσικά και αναπόδραστα.

Με λίγα λόγια, το Δίκαιο κατοχυρώνει ή ανέχεται την παθητική ευθανασία, η οποία προϋποθέτει, αφενός τη συναίνεση του ασθενούς, αφετέρου τη φυσική επέλευση του θανάτου ως βεβαιότητα.

Πηγές: government.nl, syntagmawatch,

Διαβάστε επίσης

Copyright © 2023 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks