Το σύστημα και η ασφάλεια υγείας στη Γερμανία

Η Γερμανία ανήκει στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και διαθέτει σε παγκόσμια κλίμακα ανώτατο βιοτικό επίπεδο, ισχυρή οικονομία, και άριστο σύστημα υγείας. Εδώ υπάρχει ένα από τα αρτιότερα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στον κόσμο με δαπάνες των περισσότερων κονδυλίων στο εν λόγω σύστημα.

Το σύστημα υγείας διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:

  • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
  • Kέντρα αποκατάστασης

Οργανισμοί υπεύθυνοι για το σύστημα υγείας της χώρας περιλαμβάνουν συνεργάτες και εκπρόσωποι από τους διάφορους παρόχους και επαγγελματίες, εταιρείες ασφάλειας υγείας, νομοθετικά όργανα και το Υπουργείο Υγείας.

Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, και η κάλυψη των εξόδων γίνεται από τους εργοδότες. Αν ο μικτός μισθός δεν επιτρέπει την ιδιωτική ασφάλεια, υπάρχει παροχή μιας βασικής ασφάλισης. Από το 2009 η ασφάλεια υγείας έγινε υποχρεωτική για όλους τους πολίτες και μόνιμους κατοίκους της Γερμανίας, είτε μέσω του Stautory Health Insurance (GKV, υποχρεωτική ασφάλιση) , είτε σε περίπτωση ιδιωτικής ασφάλειας μέσω Private Health Insurance (PKV). Aυτό ισχύει και για τους φοιτητές, αφού χωρίς αποδεικτικό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σε πανεπιστήμιο.

Αν ο μικτός μισθός σου είναι μέχρι € 60,750 / έτος ( ή € 5,063/ μήνα), τότε υποχρεούσαι να είσαι εγγεγραμμένος στην GKV, δηλαδή υποχρεωτική ασφάλιση και το ποσό μοιράζεται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Αν το εισόδημά σου είναι μεγαλύτερο από αυτό, τότε μπορείς να έχεις ιδιωτική ασφάλιση με τον εργοδότη σου επίσης να πληρώνει ένα ποσό του συνόλου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν ολόκληρο το ποσό της ασφάλειας.

Η περίθαλψη που συμπεριλαμβάνεται αφορά ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στο κοντινότερο νοσοκομείο, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με οικογενειακό γιατρό (Kassenarzte ) και βασική οδοντιατρική περίθαλψη. Δεν καλύπτονται ιδιωτικοί γιατροί ή χειρουργοί, αποκλειστικά δωμάτια σε νοσοκομεία, εναλλακτική/ομοιοπαθητική ιατρική, οδοντιατρικά επιδόματα εκτός των προβλεπόμενων, οπτικά προϊόντα.

Εκτός από την ιδιωτική και την βασική ασφάλεια, υπάρχουν κι άλλα 2 είδη ασφάλειας:

Η ασφάλεια ατυχήματος (accident insurance, Arbeitsunfallversicherung) η οποία αφορά εργατικά ατυχήματα, καλύπτεται από τον εργοδότη και αφορά οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί αν συμβεί κατά την μετάβαση στον χώρο εργασίας και κατά την διάρκεια αυτής.

Η μακροχρόνια ασφάλεια (Pflegeversicherung) καλύπτεται από μισού από εργοδότη και εργαζόμενο και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος δεν είναι σε θέση να πληρώσει βασικές ανάγκες (φαγητό, προσωπική υγιεινή κτλ). Είναι το 2% του ετήσιου εισοδήματος ή της σύνταξης.

Πηγές: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/8286/Kiourtzoglou_Maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/incoming-el#%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Germany

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks