Οδηγός: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας (Μέρος 2ο)

Σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας, υπάρχουν σχολεία που συγχωνεύουν τα προγράμματα σπουδών Hauptschule και Realschule (έχουν διαφορετικά ονόματα σε κάθε περιοχή, για παράδειγμα Mittelschule, Regelschule και Regionalschule), όπου οι μαθητές μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε προσόντα επιθυμούν. Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγός: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας (Μέρος 1ο)

Το πρόγραμμα σπουδών δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει μαθήματα: Γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, ξένων γλωσσών, θρησκευτικών και πληροφορικής. Βέβαια, οι λεπτομέρειες του προγράμματος σπουδών αποφασίζονται από τα κρατίδια (Länder), οπότε διαφέρουν μεταξύ τους. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση ή μη ορισμένων μαθημάτων, όπως θρησκευτικά και αντ’ αυτού να παρακολουθήσουν μαθήματα δεοντολογίας, εφόσον είναι διαθέσιμα. Διαβάστε Περισσότερα

#SuperGreek tips: To εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας

Στα περισσότερα γερμανικά σχολεία δίνεται έμφαση στα ακαδημαϊκά μαθήματα. Δηλαδή, πολλά δημιουργικά projects και θέματα προς συζήτηση αποτελούν κομμάτι του προγράμματος σπουδών. Γι’ αυτό, οι περισσότεροι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν, ένα επιθυμούν να ακολουθήσουν μία ακαδημαϊκή πορεία στο τέλος του δημοτικού σχολείου και σε ηλικία περίπου 10 ετών. Διαβάστε Περισσότερα