Οδηγός: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας (Μέρος 2ο)

Σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας, υπάρχουν σχολεία που συγχωνεύουν τα προγράμματα σπουδών Hauptschule και Realschule (έχουν διαφορετικά ονόματα σε κάθε περιοχή, για παράδειγμα Mittelschule, Regelschule και Regionalschule), όπου οι μαθητές μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε προσόντα επιθυμούν. Διαβάστε Περισσότερα