Οδηγός: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας (Μέρος 1ο)

Το πρόγραμμα σπουδών δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει μαθήματα: Γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, ξένων γλωσσών, θρησκευτικών και πληροφορικής. Βέβαια, οι λεπτομέρειες του προγράμματος σπουδών αποφασίζονται από τα κρατίδια (Länder), οπότε διαφέρουν μεταξύ τους. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση ή μη ορισμένων μαθημάτων, όπως θρησκευτικά και αντ’ αυτού να παρακολουθήσουν μαθήματα δεοντολογίας, εφόσον είναι διαθέσιμα. Διαβάστε Περισσότερα