Πώς να αποκτήσεις την Βελγική υπηκοότητα

Σ’ αυτό το άρθρο θα διαβάσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για την απόκτηση της Βελγικής υπηκοότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Βέλγικης Εθνικότητας (Code of Belgian Nationality, WBN)! Το Βέλγιο ανήκει στις χώρες στις οποίες μπορείς να αποκτήσεις σχετικά εύκολα την υπηκοότητα, μετά την Αυστρία.

1. Βέλγικη Υπηκοότητα (πριν το 18ο έτος ηλικίας)

Η απόδοση βέλγικης ιθαγένειας σε ένα παιδί μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους:

-Εάν γεννήθηκες στο Βέλγιο από Βέλγο γονέα (πατέρα ή μητέρα), ή

-Εάν γεννήθηκες στο εξωτερικό και ο Βέλγος  γονέας σου γεννήθηκε στο Βέλγιο  (ή στο Βελγικό Κονγκό πριν τις 30η Ιουνίου 1960 ή στην Ρουάντα ή το Μπουρουντί πριν την 1η Ιουλίου 1962).

-Εάν γεννήθηκες στο εξωτερικό και ο Βέλγος γονέας σου γεννήθηκε σε άλλη χώρα. Τότε, θα πρέπει να δηλώσει εντός 5 χρόνων από την γέννησή σου, ότι θα πάρεις την βελγική υπηκοότητα (”award declaration”).

-Αν έχεις αναγνωριστεί ως παιδί από πολίτη του Βελγίου, μπορείς να πάρεις την υπηκοότητα από την ημερομηνία της αναγνώρισης. Δεν ισχύει το ίδιο αν έχεις περάσει το 18ο έτος της ηλικίας σου.

-Αν έχεις υιοθετηθεί από Βέλγο πολίτη (υπό προϋποθέσεις).

-Εάν η κύρια κατοικία σου είναι το Βέλγιο και τουλάχιστον ένας από τους γονείς σου (βιολογικός/θετός) βρίσκεται στην διαδικασία απόκτησης Βελγικής ιθαγένειας, θα αποκτήσεις την ιθαγένεια κι εσυ, δεδομένου πάντα ότι δεν έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σου.

2. Βέλγικη Υπηκοότητα (μετά το 18ο έτος  ηλικίας)

Μετά την ενηληκίωση, μπορείς μόνος σου να κάνεις αίτηση για την απόκτηση της Βέλγικης Υπηκοότητας στο κράτος. Αυτό γίνεται με την Δήλωση Εθνικότητας (”Nationality Declaration”) που έχει ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ δεν αποτελεί πάντα εγγύηση η απόκτηση της υπηκοότητας. Βασικότατο κριτήριο για έναν ενδιαφερόμενο είναι να έχεις το Βέλγιο ως κύρια χώρα κατοικίας (να είσαι εγγεγραμένος στο κράτος). Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείς πάντα να απευθυνθείς στην δήμο της πόλης σου.

Nationality Declaration μπορείς να κάνεις αν ισχύει έστω ένα από τα παρακάτω:

-Έχεις γεννηθεί στο Βέλγιο και η κύρια χώρα κατοικίας είναι το Βέλγιο, χωρίς διακοπή από την γέννησή σου.

-Είσαι παντρεμένος-η με Βέλγο πολίτη και διαμένετε μαζί τα τελευταία τρία (3) χρόνια και διαμένεις συνολικά στο Βέλγιο με επίσημη εγγραφή στο κράτος για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

-Διαμένεις τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια στο Βέλγιο και έχεις συνταξιοδοτηθεί ή έχεις κάποια μορφή αναπηρίας.

-Ήσουν παλιότερα κάτοχος Ολλανδικής υπηκοότητας.

Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζεις μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του Βελγίου, καθώς επίσης να  είσαι ένα ενεργό μέλος, κοινωνικά και οικονομικά.

3.Πολλαπλές εθνικότητες (Ελληνική + Βελγική)

Η Ελλάδα και το Βέλγιο ανήκουν στις χώρες που επιτρέπουν την αλλοδαπή υπηκοότητα χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας την Βέλγικη υπηκοότητα, κρατάς και την Ελληνική. Υπάρχει φυσικά το ενδεχόμενο να θέλεις, εσύ ο ίδιος, να αποποιηθείς την ελληνική υποηκοότητα, η οποία μπορεί να γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται.

4.Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλεις, απαραίτητα είναι το πιστοποιητικό γέννησης, (αν υπάρρχει) πιστοποιητικό γάμου με Βέλγο πολίτη (και πιστοποιητικό της βέλγικης υπηκοότητάς του-της) και χαρτί που να πιστοποιεί την γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες του κράτους. Επιπλέον, πιστοποιητικά συμμετοχής, πτυχία, συμβόλαια εργασίας, payslips ή σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχεις εργαστεί ή σπουδάσει στο Βέλγιο. Τέλος πρέπει να υποβληθεί και η απόδειξη πληρωμής της αίτησης (€ 150,-).  Τα έγγραφα αυτά θα εξετασθούν αρχικά από τον δήμο μέσα σε περίοδο 30 ημερών. Στην συνέχεια θα προωθήσει τη αίτηση στις αρμόδιες αρχές (Office of Foreigners’ Affairs and of National Security).Η απόφαφαση της αίτησης λαμβάνεται από ειδική επιτροπή (Νaturalisations Committee –Dutch: Commissie voor de Naturalisaties- French: Commission des Naturalisations). Η επιτροπή αυτή μπορεί να αποφασίσει την απόδοση της Βέλγικης Υπηκοότητας ή την απόρριψη/αναβολή της αίτησης.  Μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, θα εξετασθεί  αν πληρούνται όλα τα κριτήρια για την απόκτηση της Βέλγικης υπηκοότητας και θα ενημερωθεί ο δήμος όπου έγινε η αίτηση. Αν υπάρχει κάποια ένσταση, και η απάντηση δεν είναι θετική, ο/η αιτών-ούσα μπορεί να κάνει προσφυγή στο Πρωτοδικείο, όπου θα γίνει επανεξέταση της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλεις θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια:

-Αν τα έγγραφα που θέλεις να υποβάλλεις δεν είναι στα ολλανδικά, γαλλικά ή γερμανικά, θα πρέπει να μεταφραστούν στην αντίστοιχη γλώσσα της περιοχής που βρίσκεται το δημαρχείο σου στο Βέλγιο. Η μετάφραση θα πρέπει να είναι επίσημη, από ορκωτό μεταφραστή.

-Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα ή επισήμως μεταφρασμένα αντίγραφα.

Για την διαδικασία της Nationality Declaration, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να υποβληθεί μποστά στον υπάλληλο του δημαρχείου που θα σε εξυπηρετήσει και όχι σε κάποια άλλη αρχή, όπως το Βέλγικο Προξενείο.

5.Πιστοποιτητικό Ιθαγένειας

Το Πιστοποιητικό θα σου χορηγηθεί από τον δήμο. Συνολικός χρόνος αναμονής κυμαίνεται απο 6 έως 8 μήνες!

Sources:

this , this & this

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks