Πρόσθετη άδεια πατρότητας στην Ολλανδία

pateras-adeia-paidia


Εάν εργάζεστε στην Ολλανδία και η σύντροφός σας έχει μωρό, έχετε δικαίωμα άδειας γέννησης ως σύντροφος, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα άδειας γέννησης τέκνου ίση με τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Για παράδειγμα, εργάζεστε 8 ώρες την ημέρα για 5 ημέρες; Τότε, θα λάβετε 40 ώρες άδειας: 5 x 8 ώρες εργασίας. Ο εργοδότης σας συνεχίζει να πληρώνει πλήρως τον μισθό κατά τη διάρκεια αυτής της άδειας. Μπορείτε να πάρετε αυτές τις ημέρες όποτε το επιθυμείτε, εντός 4 εβδομάδων μετά τη γέννηση του παιδιού.

Πρόσθετη άδεια γέννησης από την 1η Ιουλίου 2020

Από την 1η Ιουλίου 2020, ο νόμος για τη θέσπιση πρόσθετης άδειας γέννησης βρίσκεται σε ισχύ. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι μπορείτε να λάβετε επιπλέον άδεια γέννησης για 5 εβδομάδες, το πολύ (5 φορές τον αριθμό των ωρών εργασίας την εβδομάδα). Κατά τη διάρκεια της άδειας δεν θα λάβετε μισθό, αλλά επίδομα από το UWV. Έχετε το δικαίωμα πρόσθετης άδειας γέννησης εάν το παιδί σας γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιουλίου 2020. Πρέπει να λάβετε την πρόσθετη άδεια γέννησης εντός 6 μηνών από τη γέννηση του παιδιού και αφού πρώτα έχετε λάβει την άδεια γέννησης 1 εβδομάδας, που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Επίδομα UWV κατά τη διάρκεια πρόσθετης άδειας γέννησης

Ο εργοδότης σας θα υποβάλει αίτηση για επίδομα άδειας για εσάς, στο UWV. Αυτό το επίδομα ανέρχεται στο 70% του ακαθάριστου μισθού σας, με ανώτατο όριο τα περίπου 3.330 € ακαθάριστο ανά μήνα. Οι εργοδότες που συνεχίζουν να πληρώνουν (70%) του μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας, μπορούν να κρατήσουν οι ίδιοι το επίδομα UWV. Ο εργοδότης σας μπορεί να συμπληρώσει το επίδομα έως και το 100% του μισθού σας.

Πηγή

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks