Αναγνώριση ξένων τίτλων σπουδών και εγγράφων

εργασία-γερμανία

Ο νόμος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (BQFG) ρυθμίζει τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδίας. Εξασφαλίζει ότι η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την ισοτιμία των αποκτηθέντων στο εξωτερικό επαγγελματικών προσόντων με το ανάλογο γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Έτσι, έχετε το νόμιμο δικαίωμα
να ζητήσετε έλεγχο της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήσατε στο εξωτερικό με ένα γερμανικό επαγγελματικό τίτλο – ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας.

Αυτό αφορά μόνο τα επαγγελματικά σας προσόντα.


Μπορείτε να ασκήσετε πολλά επαγγέλματα – τα λεγόμενα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα – ακόμη και χωρίς επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας. Παρόλα αυτά, η εξέταση των προσόντων σας έχει σημασία, έτσι ώστε εργοδότες και επιχειρήσεις να μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας.

Για την υποβολή αίτησης τίτλου διαμονής ως ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα άρθρ. 18 επ. του Νόμου περί διαμονής (νέα έκδοση), η αναγνώριση συνιστά όμως προϋπόθεση.

Αντιθέτως, για τα λεγόμενα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η αναγνώριση της εκπαίδευσης και των τίτλων σπουδών που αποκτήσατε στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική. Αυτό αφορά πρωτίστως τα επαγγέλματα του κλάδου υγείας (για παράδειγμα, γιατρός, νοσηλευτής), καθώς και στον κοινωνικό και παιδαγωγικό κλάδο.


Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στον επαγγελματικό σας κλάδο, μπορείτε να μάθετε αν απαιτείται αναγνώριση των προσόντων σας στην ιστοσελίδα www.anerkennung-in-deutschland.de

Μπορείτε επίσης να πάρετε πληροφορίες σχετικά με το ποιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για το επάγγελμά σας ή πού μπορείτε να πάρετε εκτεταμένες συμβουλές.

Για να λύσετε τις απορίες
σας, μπορείτε επίσης να καλείτε την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας «Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία» για να μιλήσετε στη γερμανική και αγγλική γλώσσα (αριθμός τηλεφώνου: + 49 30 1815-1111).
Η διαδικασία αναγνώρισης εκτελείται στο ομόσπονδο κρατίδιο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε. Μπορείτε όμως να υποβάλετε την αίτηση και από το εξωτερικό. Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε κατά περίσταση θεωρημένα αντίγραφα των τίτλων σας και μετάφρασή τους από ορκωτό ή κρατικά διορισμένο μεταφραστή της Γερμανίας ή του εξωτερικού. (Μια βάση δεδομένων
με τους ορκωτούς ή κρατικά διορισμένους μεταφραστές στη Γερμανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.justiz-dolmetscher.de)

Στη Γερμανία, μπορείτε συνήθως να επικυρώσετε τα έγγραφά σας στα Γραφεία Μητρώου Κατοίκων, σε εκκλησιαστικά ιδρύματα ή συμβολαιογράφους.

Στο εξωτερικό, ορισμένες επικυρώσεις αναλαμβάνουν και οι γερμανικές διπλωματικές και προξενικές αρχές.

Σημαντική σημείωση

Ρωτήστε την αρμόδια υπηρεσία, ποια έγγραφα χρειάζεστε και σε ποια μορφή πρέπει
να τα προσκομίσετε (για παράδειγμα, σε πρωτότυπο, πιστοποιημένη μετάφραση ή επικυρωμένο αντίγραφο).

Διαβάστε ακόμα

Ο απόλυτος οδηγός για να βρεις εργασία στη Γερμανία

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks