Συντάξεις στο Βέλγιο: Πλήρης οδηγός για το συνταξιοδοτικό σύστημα στο Βέλγιο

συντάξεις-βέλγιο

Ως κάτοικος του Βελγίου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Tο συνταξιοδοτικό σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Το συνταξιοδοτικό σύστημα στο Βέλγιο είναι πολύπλοκο και είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς λειτουργεί, πόσα μπορείτε να περιμένετε να λάβετε και τι ισχύει για εσάς ως άτομο.

Το παρόν άρθρο σας παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για το συνταξιοδοτικό σύστημα στο Βέλγιο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε το 2023.

Κάθε άτομο που έχει εργαστεί είτε ως μισθωτός, είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα στο Βέλγιο έχει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος στο τέλος της σταδιοδρομίας του.

Οι 3 διαφορετικοί πυλώνες συντάξεων στο Βέλγιο

Το βελγικό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ένα σύστημα τριών πυλώνων που περιλαμβάνει την κρατική σύνταξη, την επαγγελματική σύνταξη και την ιδιωτική σύνταξη. Η κρατική σύνταξη είναι ο κύριος πυλώνας και είναι υποχρεωτική για όλους τους κατοίκους του Βελγίου. Η σύνταξη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική στήριξη στους συνταξιούχους μετά τη διακοπή της εργασίας τους. Η επαγγελματική σύνταξη είναι ο δεύτερος πυλώνας και είναι προαιρετική, ενώ η ιδιωτική σύνταξη είναι ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος είναι επίσης προαιρετικός.

Η κρατική σύνταξη

Η κρατική σύνταξη αποτελεί βασικό πυλώνα του βελγικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική στήριξη στους συνταξιούχους μετά τη διακοπή της εργασίας τους. Για να δικαιούστε την κρατική σύνταξη, πρέπει να έχετε καταβάλει εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τουλάχιστον δέκα έτη. Το ποσό της κρατικής σύνταξης που λαμβάνετε εξαρτάται από τις αποδοχές της σταδιοδρομίας σας, τον αριθμό των ετών που έχετε καταβάλει εισφορές και την ηλικία σας κατά τη συνταξιοδότησή σας.

Με αύξηση 2,6%, η κατώτατη σύνταξη για άγαμο με πλήρη σταδιοδρομία 45 ετών θα είναι πλέον καθαρά 1.549 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και του πακέτου πρόνοιας. Για τα νοικοκυριά, το ποσό αυτό θα φτάσει τα 2.045€ το μήνα.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε άγαμους που δεν έχουν άλλο εισόδημα ή με πολύ χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο, το ποσό της κρατικής σύνταξης μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό το ελάχιστο ποσό, ανάλογα με τις αποδοχές της σταδιοδρομίας σας και τον αριθμό των ετών που έχετε καταβάλει εισφορές.

Aναλυτικά

Η σύνταξη των εργαζομένων υπολογίζεται σε σχέση με τη διάρκεια ασφάλισης, τις αποδοχές για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές (εντός του ανώτατου ορίου) και την οικογενειακή κατάσταση του συνταξιούχου. Βασίζεται στους ακόλουθους τύπους (S = ο μισθός αναφοράς)

  • Για άγαμο άτομο ή έγγαμο άτομο χωρίς συντηρούμενο σύζυγο: S x 60% x διάρκεια περιόδου ασφάλισης / 45.
  • Για έγγαμο άτομο με συντηρούμενο σύζυγο: S x 75% x διάρκεια ασφάλισης / 45.

Άλλες παροχές, που συνδέονται με τις συντάξεις, μπορούν να παρέχονται για τους ηλικιωμένους:

  • το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται σε συνταξιούχους ανθρακωρύχους (34,35 € ετησίως): χορηγείται για κάθε έτος εργασίας που ολοκληρώνεται στα ορυχεία με μέγιστη διάρκεια 30 ετών (μέγιστο 1.030,62 €).
  • επίδομα αδείας και συμπληρωματικό επίδομα αδείας: το επίδομα αδείας χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος για το μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους. Το επίδομα είναι κατ’ αποκοπή ποσό και εξαρτάται από το είδος της σύνταξης.

Είτε είστε μισθωτός, είτε αυτοαπασχολούμενος είτε δημόσιος υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για σύνταξη

 Εάν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να στείλετε την αίτησή σας στο τοπικό συνταξιοδοτικό ίδρυμα αυτού του κράτους.

Για να αποφύγετε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, συνιστάται να υποβάλετε την αίτησή σας το νωρίτερο 1 έτος πριν συμπληρώσετε την ηλικία συνταξιοδότησης.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να λάβετε τη σύνταξή σας. Καταβάλλεται εξ ορισμού σε τραπεζικό ή ταχυδρομικό λογαριασμό που έχει ανοίξει στο όνομά σας και μπορεί επίσης να πληρωθεί, κατόπιν αιτήματος, με ταχυδρομική παραγγελία που σας αποστέλλεται στο σπίτι.

Πότε λαμβάνετε τη σύνταξή σας στο Βέλγιο;

Η ηλικία συνταξιοδότησης στο Βέλγιο αυξάνεται σταδιακά και εξαρτάται από το έτος γέννησής σας. Το 2023, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 66 έτη και 9 μήνες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1957. Ωστόσο, αν θέλετε να συνταξιοδοτηθείτε νωρίτερα από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης, μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα λάβετε μειωμένη σύνταξη.

Στο Βέλγιο, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε την κρατική σας σύνταξη ως πλήρη σύνταξη ή ως μερική σύνταξη. Εάν επιλέξετε να λάβετε μερική σύνταξη, μπορείτε να εργάζεστε με μερική απασχόληση και να λαμβάνετε ταυτόχρονα μερική σύνταξη – κάτι παρόμοιο που ισχύει και στην Ελλάδα δηλαδή.

Όταν φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης, θα λάβετε επιστολή από την κυβέρνηση που θα σας ενημερώνει για τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα. Η επιστολή θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποσό που μπορείτε να περιμένετε να λάβετε, τον τρόπο υποβολής αίτησης για τη σύνταξή σας και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε.

 Στο Βέλγιο η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται σε:

  • 65 έτη για όσους συνταξιοδοτούνται την ή πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2025·
  • 66 έτη για όσους συνταξιοδοτούνται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2025 και 31ης Ιανουαρίου 2030 συμπεριλαμβανομένης·
  • 67 έτη για όσους συνταξιοδοτούνται την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2030

Ωστόσο, όλα τα άτομα μπορούν να λάβουν πρόωρη σύνταξη, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις ηλικίας και σταδιοδρομίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, οι αποδέκτες πρέπει να είναι τουλάχιστον 63 ετών και να έχουν 42 έτη υπηρεσίας.

Υπάρχουν εξαιρέσεις για μακροχρόνιες σταδιοδρομίες. σύνταξη μπορεί να ληφθεί στα 60 για όσους έχουν 44 χρόνια υπηρεσίας και 61 για όσους έχουν 43 χρόνια υπηρεσίας.

Ανάλογα με το επάγγελμα, ισχύουν 3 συνταξιοδοτικά καθεστώτα:

Για τους μισθωτούς, το ύψος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τρεις παραμέτρους:

  • τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • τις αποδοχές που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας
  • και τις οικογενειακές συνθήκες.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι παράμετροι που ισχύουν είναι πανομοιότυπες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο καθεστώς για τους μισθωτούς (σταδιοδρομία, αμοιβή και οικογενειακές συνθήκες). Ωστόσο, ορισμένες πτυχές είναι διαφορετικές.

Τι ισχύει για τους μετανάστες στο Βέλγιο;

Εάν είστε Έλληνας μετανάστης στο Βέλγιο, ενδέχεται να δικαιούστε την κρατική σύνταξη, ανάλογα με την κατάστασή σας. Για να δικαιούστε την κρατική σύνταξη, πρέπει να έχετε καταβάλει εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Εάν έχετε εργαστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι εισφορές σας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της εν λόγω χώρας θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών σας δικαιωμάτων.

Αν έχετε εργαστεί σε χώρα εκτός ΕΕ, οι εισφορές σας μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη, αλλά αυτό εξαρτάται από το αν το Βέλγιο έχει συνάψει συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης με τη χώρα αυτή. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ενδέχεται να μην δικαιούστε κρατική σύνταξη στο Βέλγιο.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks