Έναρξη αιτήσεων για επίδομα των έκτακτων εργαζομένων στην Ολλανδία (μηδενικά συμβόλαια)

epidoma

Οι έκτακτοι εργαζόμενοι και οι κάτοχοι συμβολαίων «μηδενικής ώρας» στην Ολλανδία, μπορούν να λάβουν μια νέα βοήθεια έκτακτης ανάγκης (TOFA). Η βοήθεια αυτή αποσκοπεί στην αρωγή συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να λάβει καμία από τις διάφορες επιδοτήσεις που ανακοίνωσε η ολλανδική κυβέρνηση μετά την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19.

Η βοήθεια της TOFA (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, ”προσωρινή ενίσχυση για εργαζόμενους με ευέλικτες συμβάσεις”) είχε ήδη ανακοινωθεί τον Μάιο. Παρόλα αυτά λόγω δυσκολιών που παρουσιάστηκαν, κατέληξε να εξαιρεθούν οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους, ειδικά φοιτητές. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολλανδίας, Wouter Koolmees, ανακοίνωσε νέες προϋποθέσεις προκειμένου να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Προϋποθέσεις λήψης επιδόματος

Το επίδομα μπορεί να καταβληθεί μόνο σε έκτακτους εργαζομένους ή με συμβόλαια «μηδενικής ώρας», που έλαβαν μικτό μισθό τουλάχιστον 400 ευρώ τον Φεβρουάριο και άρχισαν να λαμβάνουν λιγότερο από το μισό του ποσού τους επόμενους δύο μήνες. Επιπλέον, ο δικαιούχος δεν πρέπει να έχει λάβει άλλον τύπο κρατικής επιχορήγησης. Τέτοια είναι η κοινωνική βοήθεια, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW ή η παροχή που προσφέρεται από πρακτορείο από άλλη χώρα.

Ποσό επιδόματος και διαδικασία εγγραφής

Οι πιθανοί δικαιούχοι μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν το TOFA, η πληρωμή του οποίου θα ανέλθει σε 550 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο (συνολικά 1650 ευρώ). Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να πραγματοποιηθεί από σήμερα (22 Ιουνίου) μέχρι και 12 Ιουλίου. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του ολλανδικού οργανισμού παροχών UWV. Ο οργανισμός θα αναλύσει το αίτημα εντός 4 εβδομάδων και, σε περίπτωση έγκρισης, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Ενδέχεται να χρειαστούν 3 εργάσιμες ημέρες για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Πηγή

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks