Ποια είναι η κατώτερη ηλικία που μπορεί να εργαστεί κάποιος στην Ολλανδία;

εργασία-νέοι-ολλανδία

Στην Ολλανδία, τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται από την ηλικία των 13 ετών με αρκετούς περιορισμούς ως προς τον τύπο της εργασίας και τις ώρες απασχόλησης. Για παράδειγμα, τα παιδιά 13 και 14 ετών μπορούν να ασχοληθούν με ελαφριές εργασίες, όπως η διανομή εφημερίδων ή βοηθητικές εργασίες στη γεωργία για λίγες ώρες την εβδομάδα. Όσο αφορά τους εφήβους 15 ετών και άνω, οι επιτρεπόμενες ώρες εργασίας και τα είδη εργασιών που μπορούν να αναλάβουν αυξάνονται, αλλά πάντα υπό κανονισμούς που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τους. Με την είσοδο στα 16 και 17 έτη, οι νεαροί εργαζόμενοι έχουν περισσότερες επιλογές εργασίας και περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά υπάρχουν ακόμα περιορισμοί για το είδος των εργασιών που μπορούν να εκτελέσουν.

Οι μισθοί των νέων στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, οι μισθοί για τους νεαρούς εργαζόμενους διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία τους και υπάρχει ένας καθορισμένος ελάχιστος μισθός που αυξάνεται καθώς τα παιδιά γίνονται μεγαλύτερα. Από τα 13 έως τα 17 χρόνια, οι μισθοί καθορίζονται ως εξής:

 • 13 και 14 ετών: Τα παιδιά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα συνήθως εργάζονται για μικρές αμοιβές και κυρίως σε απλές εργασίες όπως το να μοιράζουν εφημερίδες ή να βοηθούν σε απλές αγροτικές δουλειές. Οι μισθοί είναι συνήθως χαμηλοί και συχνά καταβάλλονται ανά ώρα ή ανά διανομή.
 • 15 ετών: Από την ηλικία των 15 ετών, οι μισθοί αρχίζουν να είναι καλύτερα καθορισμένοι. Το ελάχιστο μισθολογικό όριο αυξάνεται, αλλά παραμένει χαμηλότερο από αυτό των ενηλίκων. Οι εργασίες είναι περισσότερο ευέλικτες και περιλαμβάνουν και τον τομέα της εστίασης και του λιανικού εμπορίου. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε πολλές φορές μικρά παιδιά να εργάζονται σε καφέ τα Σαββατοκύριακα.
 • 16 και 17 ετών: Σε αυτή την ηλικία, οι μισθοί αυξάνονται σημαντικά και πλησιάζουν πιο κοντά στον ελάχιστο μισθό των ενηλίκων. Οι έφηβοι μπορούν να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αναλαμβάνουν περισσότερο απαιτητικές εργασίες.

Σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι οι εργοδότες πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες που αφορούν την εργασία των ανηλίκων, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις για τις ώρες εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια. Το κράτος είναι αυστηρό με όλους τους κανόνες που αφορούν τα παιδιά και την εργασία στην Ολλανδία.

Ενδεικτικά οι κατώτατοι μισθοί


Στην Ολλανδία, οι ελάχιστοι μισθοί για νέους εργαζόμενους καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία τους και ρυθμίζονται σε ετήσια βάση. Από το 2024, οι ελάχιστοι ωριαίοι μισθοί για νέους στην Ολλανδία είναι οι εξής:
 • 15 ετών: 3,98 ευρώ ανά ώρα
 • 16 ετών: 4,58 ευρώ ανά ώρα
 • 17 ετών: 5,24 ευρώ ανά ώρα

Αυτοί οι μισθοί εφαρμόζονται για τις τυπικές ώρες εργασίας και μπορεί να αυξάνονται ανάλογα με τον τύπο της εργασίας ή τις εργασιακές συνθήκες, όπως η εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις αργίες.

Πώς προστατεύονται τα παιδιά στην Ολλανδία;


Στην Ολλανδία, υπάρχουν σαφείς νόμοι και κανονισμοί που διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων στον χώρο εργασίας. Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

 1. Ελάχιστη Ηλικία για Εργασία: Όπως αναφέρθηκε, παιδιά από 13 ετών μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται σε ελαφριές και ασφαλείς εργασίες. Αυτό βοηθά στην προστασία των παιδιών από επικίνδυνες ή βαριές εργασίες που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία τους ή να επηρεάσουν την εκπαίδευσή τους.
 2. Ρυθμίσεις Ώρων Εργασίας: Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σχετικά με το πόσες ώρες και πότε την ημέρα μπορούν τα παιδιά να εργάζονται. Για παράδειγμα, τα παιδιά 13-15 ετών μπορούν να εργάζονται μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα και κυρίως κατά τις μη σχολικές ώρες ή κατά τις διακοπές.
 3. Ασφαλείς Συνθήκες Εργασίας: Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού προστασίας και την αποφυγή εργασιών που ενέχουν υψηλό κίνδυνο.
 4. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Οι εργοδότες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τις εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν, προκειμένου να μειώσουν τονκίνδυνο τραυματισμού.
 5. Παρακολούθηση και Επιθεωρήσεις: Οι ολλανδικές αρχές εργασίας διενεργούν επιθεωρήσεις για να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες συμμορφώνονται με τους νόμους που αφορούν την εργασία των παιδιών. Οι παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις.
 6. Δικαιώματα και Προστασία των Εργαζομένων Παιδιών: Τα παιδιά που εργάζονται έχουν δικαιώματα που πρέπει να τηρούνται, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν εργασίες που θεωρούν ανασφαλείς ή ακατάλληλες.

Η Ολλανδία, μέσω αυτών των μέτρων, αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά που εργάζονται διατηρούν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας που προστατεύει την ανάπτυξη και την ευημερία τους, τηρώντας παράλληλα τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την απασχόληση των νέων.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks