Τι χρειάζονται για να εργαστούν Αλβανοί με ελληνικές κάρτες ομογενών σε χώρες της Ε.Ε.

γερμανία-μετανάστες-αλβανία

Η μετεγκατάσταση οικογένειας από την Αλβανία στη Γερμανία για παράδειγμα, ειδικά αν έχει κάρτα ομογενούς, περιλαμβάνει αρκετά βήματα και απαιτήσεις.

Ακολουθεί μια επισκόπηση του τι μπορεί να χρειάζονται για να εργαστούν στη Γερμανία (Τα ίδια ισχύουν για όλες τις χώρες της Ε.Ε.):

 1. Βίζα και άδεια παραμονής:
  • Εάν τα μέλη της οικογένειας διαθέτουν ελληνικές κάρτες ομογενούς, μπορεί να τους παρέχει ορισμένα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Θα πρέπει να ελέγξουν εάν η ιδιότητα του Έλληνα ομογενή τους επιτρέπει να ζουν και να εργάζονται στη Γερμανία χωρίς πρόσθετα έγγραφα.
  • Εάν η κάρτα Έλληνα ομογενή δεν τους παρέχει αυτόματα δικαιώματα διαμονής και εργασίας στη Γερμανία, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση για βίζα και άδεια διαμονής με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις τους (π.χ. δουλειά, οικογενειακή επανένωση ή σπουδές).
 2. Προσφορά εργασίας:
  • Εάν κάποιο μέλος της οικογένειας σκοπεύει να εργαστεί στη Γερμανία, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια προσφορά εργασίας πριν υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής σχετική με την εργασία. Η προσφορά εργασίας θα πρέπει συνήθως να πληροί ορισμένα κριτήρια και ο εργοδότης μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι ΕΕ/ΕΟΧ για αυτή τη θέση που προσφέρει δουλειά.
 3. Οικονομικά Μέσα:
  • Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους όσο ζουν στη Γερμανία, ειδικά εάν δεν έχουν δουλειά αμέσως μετά την άφιξή τους.
 4. Ασφάλεια υγείας:
  • Η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική στη Γερμανία. Θα πρέπει να μεριμνήσουν για κάλυψη ασφάλισης υγείας είτε μέσω ιδιωτικού παρόχου είτε μέσω του δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας.
 5. Γλωσσική επάρκεια:
  • Ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάστασή τους και την περιοχή στη Γερμανία, μπορεί να τους ζητηθεί να αποδείξουν επάρκεια στη γερμανική γλώσσα, ειδικά εάν σκοπεύουν να εργαστούν σε ορισμένα επαγγέλματα ή για συγκεκριμένους τύπους αδειών διαμονής.
 6. Εγγραφή:
  • Αφού φτάσουν στη Γερμανία, πρέπει να εγγραφούν στις τοπικές αρχές (Anmeldung) εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Αυτή η εγγραφή είναι σημαντική για διάφορους διοικητικούς σκοπούς.
 7. Μαθήματα ένταξης:
  • Ανάλογα με το καθεστώς διαμονής τους και τις ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να τους ζητηθεί ή να ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα ένταξης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλώσσας και προσανατολισμού.
 8. Νομικές απαιτήσεις:
  • Η οικογένεια θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους γερμανικούς νόμους και κανονισμούς όσο ζει στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υποχρεώσεων και άλλων νομικών απαιτήσεων.

Όλα τα παραπάνω είναι χρήσιμες πληροφορίες για όσα γκαρντάσια μας από την Αλβανία θέλουν να μεταναστεύσουν στη Γερμανιά, την Ολλανδία ή άλλες χώρες.

Παραπάνω χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα τη Γερμανία, αλλά τα πάντα ισχύουν για όλες τις χώρες της Ε.Ε.


Για να καθοριστεί εάν το καθεστώς του Έλληνα ομογενή τους επιτρέπει να ζουν και να εργάζονται στη Γερμανία χωρίς πρόσθετα έγγραφα, η οικογένεια θα πρέπει να κάνει τα ακόλουθα βήματα:

Επικοινωνήστε με τις ελληνικές αρχές:

 • Ξεκινήστε επικοινωνώντας με τις ελληνικές αρχές που εξέδωσαν την κάρτα ομογενούς. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ελληνικό προξενείο ή πρεσβεία, ή μια σχετική κρατική υπηρεσία στην Ελλάδα.
 • Ενημερωθείτε για τα συγκεκριμένα δικαιώματα και προνόμια που συνδέονται με την κάρτα του Έλληνα ομογενή, ειδικά όσον αφορά τη διαμονή και την απασχόληση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Επικοινωνήστε με τις γερμανικές αρχές:

 • Επιπρόσθετα, επικοινωνήστε με τη Γερμανική Πρεσβεία ή το Προξενείο στην Αλβανία ή το τοπικό Ausländerbehörde (Γραφείο Αλλοδαπών) στη Γερμανία για να ρωτήσετε σχετικά με την αναγνώριση της κάρτας Έλληνα ομογενή και τις επιπτώσεις της για τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία.
 • Μπορούν να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν η κάρτα παρέχει αυτόματα δικαιώματα διαμονής και εργασίας στη Γερμανία ή εάν απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση.

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ομογενούς είναι ακόμη σε ισχύ και δεν έχει λήξει. Τα δικαιώματα που σχετίζονται με τέτοιες κάρτες μπορούν να ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους.

Διατηρείτε αρχεία όλης της αλληλογραφίας που σχετίζονται με τις συζητήσεις σας με τις αρμόδιες αρχές. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να είναι πολύτιμη εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη διαδικασία μετεγκατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks