Τι ισχύει με το ελληνικό δίπλωμα αυτοκινήτου αν θέλεις να μετακομίσεις σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δίπλωμα-αυτοκίνητο-εξωτερικό

Όταν μετακομίζετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με ελληνικό δίπλωμα αυτοκινήτου, θα πρέπει να γνωρίζετε κάποια βασικά σημεία για να διασφαλίσετε την ομαλή μετάβαση και τη νομική συμμόρφωση όσον αφορά την οδήγηση στη νέα χώρα διαμονής σας.

Να τι πρέπει να γνωρίζετε:

*Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικές γενικές πληροφορίες για όλες τις χώρες της Ε.Ε. και κάποιες ειδικές πληροφορίες για ότι αφορά το δίπλωμα μας σε Ολλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία.

 1. Αναγνώριση άδειας: Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν τις άδειες οδήγησης που εκδίδονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Η ελληνική άδεια οδήγησης ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ για την οδήγηση των κατηγοριών οχημάτων για τα οποία εκδόθηκε.Και στην Ελβετία.
 2. Κατοικία και ανταλλαγή άδειας: Παρόλο που η ελληνική άδεια οδήγησης ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ, εάν γίνετε κάτοικος άλλης χώρας της ΕΕ, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αλλάξετε την άδεια οδήγησής σας με μια τοπική εντός ορισμένης περιόδου, συνήθως έξι μήνες έως έτος αφότου έγινε κάτοικος. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανά χώρα, επομένως ελέγξτε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις στη νέα χώρα διαμονής σας. Παρακάτω θα σας γράψουμε εμείς τι ισχύει για μερικές χώρες της Ε.Ε.
 3. Ισχύς άδειας: Βεβαιωθείτε ότι η άδεια οδήγησής σας είναι έγκυρη (δεν έχει λήξει) και ότι πληροί τα κριτήρια ανανέωσης της νέας χώρας διαμονής σας, εάν σκοπεύετε να μείνετε μακροπρόθεσμα. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να σας ζητήσουν να ανανεώσετε ή να ανταλλάξετε την άδειά σας ακόμη και αν δεν έχει λήξει.
 4. Έλεγχοι υγείας και όρασης: Ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτούν ιατρικό έλεγχο ή έλεγχο όρασης ως μέρος της διαδικασίας για την αλλαγή της άδειας οδήγησης ή την ανανέωσή της. Ελέγξτε τις απαιτήσεις στη χώρα στην οποία μετακομίζετε.
 5. Κανόνες και Κανονισμοί Οδήγησης: Εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς και πρακτικές οδήγησης στη νέα χώρα διαμονής σας. Οι κανόνες κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας, τα όρια αλκοόλ και άλλοι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα της ΕΕ στην άλλη.
 6. Γλώσσα της άδειας: Εάν η ελληνική άδεια οδήγησης δεν είναι στην τοπική γλώσσα της νέας χώρας διαμονής σας, μπορεί να χρειαστείτε Διεθνή Άδεια Οδήγησης (IDP) ή επίσημη μετάφραση της άδειας σας, παρόλο που αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο στην ΕΕ λόγω της τυποποίησης των αδειών.
 7. Ασφάλιση και εγγραφή οχήματος: Εάν φέρνετε όχημα μαζί σας, ελέγξτε τις απαιτήσεις για ασφάλιση οχήματος και εγγραφή στη νέα χώρα. Ίσως, χρειαστεί να εγγράψετε ξανά το όχημά σας και να προσαρμόσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διαβάστε τα σχετικά άρθρα μας για Γερμανία και Ολλανδία* Σύντομα και για τις υπόλοιπες χώρες.
 8. Φόροι και δασμοί: Λάβετε υπόψη τυχόν φόρους ή δασμούς που ενδέχεται να ισχύουν για τη μεταφορά ενός οχήματος από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, ειδικά εάν μετακινείστε μόνιμα.

Για να αποφύγετε τυχόν νομικά ζητήματα ή ταλαιπωρίες, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή άδειας οδήγησης ή έναν σχετικό κρατικό φορέα στη χώρα στην οποία σκοπεύετε να μετακομίσετε για συγκεκριμένες οδηγίες και απαιτήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η μετάβασή σας θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ότι θα παραμείνετε συμμορφωμένοι με τους τοπικούς νόμους.

Αναλυτικά και ανά χώρα τι ισχύει με τα διπλώματα αυτοκινήτου των Ελλήνων σε Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι ως τουρίστας μπορείτε να οδηγήσετε όπου θέλετε εντός της Ε.Ε.

Ολλανδία

 • Απαιτήσεις ανταλλαγής: Εάν έχετε άδεια οδήγησης από χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στην Ολλανδία εφόσον είναι έγκυρη και δεν έχει λήξει.
 • Εθελοντική ανταλλαγή: Μπορείτε να ανταλλάξετε οικειοθελώς την άδειά σας με ολλανδική. Αυτό μπορεί να είναι επωφελές για διοικητικούς λόγους.
 • Απαίτηση διαμονής: Εάν μια άδεια οδήγησης από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες εκδόθηκε μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013 (που σημαίνει ότι είναι στη νέα τυποποιημένη μορφή της ΕΕ), τότε η άδεια ισχύει στην Ολλανδία για 15 χρόνια ή μέχρι τη λήξη της άδειας. Εάν μια άδεια από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες εκδόθηκε πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2013, τότε η άδεια ισχύει για δέκα χρόνια ή μέχρι τη λήξη της. Οι άδειες για άλλες κατηγορίες αναγνωρίζονται για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Διαβάστε περισσότερα στο RDW.
 • Αφού λήξει το δίπλωμα αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να το ανταλλάξετε με ολλανδική άδεια εάν θέλετε να συνεχίσετε να οδηγείτε στις Κάτω Χώρες.

Βέλγιο

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Οι άδειες οδήγησης της ΕΕ αναγνωρίζονται γενικά στο Βέλγιο. Ωστόσο, μόλις εδραιώσετε την κατοικία, σας ενθαρρύνουμε να ανταλλάξετε την άδειά σας με βελγική, ειδικά πριν λήξει.
 • Μπορείτε να ανταλλάξετε οικειοθελώς την άδεια οδήγησης της ΕΕ με βελγική ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να είναι βολικό για διοικητικούς λόγους, όπως η ανανέωση της άδειας ή εάν η άδεια χαθεί ή κλαπει.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να αλλάξετε την ελληνική άδεια οδήγησης εάν υποβάλλεστε σε ορισμένες νομικές ενέργειες, όπως αδικήματα οδήγησης που έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή, τον περιορισμό, ή ανάκληση της άδειας.

Γερμανία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Εάν μετακομίσετε στη Γερμανία, πρέπει να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησής σας στην ΕΕ με γερμανική εντός έξι μηνών από τη λήψη της άδειας διαμονής.
 • Δεν απαιτείται δοκιμή: Η ανταλλαγή είναι συνήθως απλή και δεν απαιτεί εξέταση οδήγησης. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν διοικητικά τέλη και έγγραφα.

Ελβετία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Η Ελβετία απαιτεί να ανταλλάξετε την ξένη άδεια οδήγησής σας με μια ελβετική άδεια εντός 12 μηνών από την έναρξη διαμονής σας στη χώρα
 • Διαδικασία: Η διαδικασία ανταλλαγής περιλαμβάνει ορισμένα διοικητικά βήματα και ίσως χρειαστεί να περάσετε ένα τεστ όρασης. Η Ελβετία αναγνωρίζει τις άδειες οδήγησης της ΕΕ, επομένως η διαδικασία είναι συνήθως απλή χωρίς την ανάγκη πρακτικής εξέτασης οδήγησης. Δείτε και ανάλογα με το καντόνι που θα ζήσετε τι θα χρειαστείτε.

Ισπανία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Οι κάτοικοι με άδεια οδήγησης ΕΕ δεν χρειάζεται να ανταλλάξουν την άδειά τους με ισπανική, εάν είναι έγκυρη. Ωστόσο, πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία διαμονής και άδειας οδήγησης στις αρχές κυκλοφορίας εντός έξι μηνών από τη στιγμή που θα γίνουν κάτοικοι. Αυτή η εγγραφή είναι μια τυπική διαδικασία που επιτρέπει στην Ισπανία να παρακολουθεί την ισχύ και τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης.
 • Ισχύς: Εάν η άδεια οδήγησής σας στην ΕΕ είναι μόνιμη ή δεν προσδιορίζει περίοδο ισχύος, θα σας ζητηθεί να την ανανεώσετε 2 χρόνια αφού γίνετε νόμιμος κάτοικος Ισπανίας. Για άδειες με περίοδο ισχύος, ισχύουν οι τυπικοί κανόνες της ΕΕ.

Ιταλία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν στην Ιταλία δεν απαιτείται να ανταλλάξουν την άδεια οδήγησής τους με ιταλική όσο αυτή παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, μόλις εγκατασταθείτε στην Ιταλία, θα πρέπει να αναφέρετε την ξένη σας άδεια στην Motorizzazione Civile (Ιταλική Διοίκηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων) και στην τοπική αστυνομία εντός 60 ημερών.
 • Εθελοντική ανταλλαγή: Μπορείτε να ανταλλάξετε οικειοθελώς την άδειά σας με μια ιταλική, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές για διάφορους διοικητικούς λόγους ή για την απλοποίηση των διαδικασιών ανανέωσης. Για όλες τις χώρες ισχύει αυτό*

Σουηδία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Εάν έχετε άδεια οδήγησης ΕΕ και γίνετε κάτοικος Σουηδίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδειά σας εφόσον είναι έγκυρη. Δεν απαιτείται να το ανταλλάξετε με σουηδική άδεια.
 • Εθελοντική ανταλλαγή: Μπορείτε να επιλέξετε να ανταλλάξετε την άδεια της ΕΕ με σουηδική για λόγους ευκολίας ή εάν σκοπεύετε να μείνετε μακροπρόθεσμα. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να κάνετε εξετάσεις οδήγησης.
 • Ανανέωση και ισχύς: Εάν η άδειά σας πρόκειται να ανανεωθεί ενώ είστε κάτοικος Σουηδίας, τότε πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες ανανέωσης του Σουηδικού Οργανισμού Μεταφορών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αλλαγή της ξένης σας άδειας με σουηδική.

Λουξεμβούργο

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Το Λουξεμβούργο δεν απαιτεί την ανταλλαγή άδειας οδήγησης ΕΕ με τοπική. Η άδεια ΕΕ σας παραμένει σε ισχύ στο Λουξεμβούργο.
 • Εθελοντική ανταλλαγή: Μπορείτε να ανταλλάξετε οικειοθελώς την άδεια της ΕΕ με μια λουξεμβουργιανή, η οποία θα μπορούσε να είναι επωφελής για διοικητικούς λόγους ή εάν χαθεί ή κλαπεί η άδεια σας.

Γαλλία

 • Απαίτηση ανταλλαγής: Στη Γαλλία, οι κάτοχοι άδειας οδήγησης ΕΕ δεν χρειάζεται να ανταλλάξουν την άδειά τους με γαλλική εφόσον αυτή παραμένει σε ισχύ.
 • Εγγραφή: Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε την άδεια οδήγησης στις γαλλικές αρχές, ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να συγκεντρώσετε πόντους ποινής σε ένα γαλλικό σύστημα “βασισμένο σε πόντους” ή σε περίπτωση διάπραξης κάποιας τροχαίας παράβασης. Έχει συμβεί σε αρκετούς αυτό*.
 • Ισχύς: Εάν η άδειά σας λήξει ενώ είστε κάτοικος Γαλλίας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με γαλλική άδεια οδήγησης.

Σημαντικό: Οι κανονισμοί μπορεί να αλλάξουν και μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις. Είναι πάντα καλή ιδέα να ελέγχετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από την τοπική αρχή οδήγησης ή τον ιστότοπο της κυβέρνησης της χώρας στην οποία μετακομίζετε. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχετε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις και διαδικασίες για την αλλαγή της άδειας οδήγησης.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks