Πώς να αποκτήσεις την Ολλανδική υπηκοότητα…

διαβατήριο-ταξίδι

Last update: 12.04.2021

Θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε ένα από τα δυνατότερα διαβατήρια στον κόσμο;

Για να δούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες…

*Διευκρίνιση: στο παρόν άρθρο οι όροι «ιθαγένεια» και «υπηκοότητα» χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια.  To ίδιο ισχύει και για τους όρους «Ολλανδία» και «Κάτω Χώρες».

Ακούστε το podcast των SuperGreeks με τα επαγγέλματα του παρελθόντος από την Ελλάδα

Υπάρχουν 3 γενικές διαδικασίες απόκτησης της ολλανδικής υπηκοότητας:

 • Γέννηση στην Ολλανδία
 • Επιλογή ιθαγένειας (Option)
 • Πολιτογράφηση (Νaturalisation)

Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, δηλαδή την διαδικασία επιλογής ιθαγένειας («option procedure») και την διαδικασία της πολιτογράφησης («naturalisation procedure»).

Option Procedure

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι εξής:

Εάν γεννηθήκατε στην Ολλανδία:

 • Είστε ενήλικας. Είστε ενήλικας μόλις φτάσετε στην ηλικία των 18, γεννηθήκατε στην Ολλανδία και ζείτε στην Ολλανδία από τότε που γεννηθήκατε.
 • Γεννηθήκατε στην Ολλανδία. Δεν έχετε εθνικότητα εκ γενετής. Έχετε ζήσει στην Ολλανδία για τουλάχιστον 3 συνεχόμενα χρόνια με έγκυρη άδεια διαμονής.

Εάν είστε ανήλικος:

Είστε ανήλικοι, εάν είστε νεότεροι από 18 ετών. Σημείωση: Εάν είστε κάτω των 18 ετών αλλά είστε παντρεμένοι, δεν είστε πλέον ανήλικοι.

 • Έχετε αναγνωριστεί από έναν Ολλανδό άνδρα. Ζείτε υπό την προστασία ενός Ολλανδού υπηκόου για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτή η περίοδος τουλάχιστον 3 ετών πρέπει να διαρκέσει έως την ημέρα της αίτησης επιλογής σας. 
 • Από τη γέννησή σας, είστε υπό κοινή γονική επιμέλεια που ασκείται από έναν από τους γονείς σας που δεν είναι Ολλανδός μαζί με έναν Ολλανδό υπήκοο. Η κοινή γονική επιμέλεια έχει συσταθεί αυτόματα (βάσει νόμου) ή είναι αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης στην Ολλανδία. Έχετε μεγαλώσει για τουλάχιστον 3 χρόνια υπό την προστασία του γονιού που είναι Ολλανδός υπήκοος. Δεν ζείτε στη χώρα της εθνικότητάς σας.

Εάν είστε ενήλικας:

Είστε ενήλικας μόλις φτάσετε στην ηλικία των 18 ετών. Ή από την ημερομηνία που παντρευτήκατε, εάν παντρευτήκατε πριν από τα 18α γενέθλιά σας.

 • Ζείτε στην Ολλανδία από την ηλικία των 4 ετών. Είχατε πάντα μια έγκυρη άδεια διαμονής και εξακολουθείτε να έχετε μια έγκυρη άδεια διαμονής.
 • Είστε πρώην Ολλανδός υπήκοος. Ζείτε ήδη στην Ολλανδία για τουλάχιστον 1 έτος. Έχετε άδεια μόνιμης διαμονής ή άδεια προσωρινής διαμονής με σκοπό μόνιμης διαμονής. Εάν η ολλανδική υπηκοότητά σας έχει ανακληθεί ποτέ επειδή δεν αποκηρύξατε την άλλη υπηκοότητά σας όταν έπρεπε, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιλογής.
 • Έχετε παντρευτεί με έναν Ολλανδό υπήκοο ή είστε ο επίσημος σύντροφος Ολλανδού υπηκόου, για τουλάχιστον 3 χρόνια. Ο γάμος ή η επίσημη σχέση πρέπει να είναι για συνεχή χρονική περίοδο και με τον ίδιο Ολλανδό υπήκοο. Έχετε ζήσει στην Ολλανδία για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 15 ετών με έγκυρη άδεια διαμονής, αμέσως πριν από την επιβεβαίωση ότι έχετε αποκτήσει την ολλανδική ιθαγένεια.
 • Είστε 65 ετών και άνω. Έχετε ζήσει στην Ολλανδία για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 15 ετών με έγκυρη άδεια διαμονής αμέσως πριν από την επιβεβαίωση ότι έχετε αποκτήσει την ολλανδική ιθαγένεια.

Έλληνες επαγγελματίες στην Ολλανδία

Εάν γεννηθήκατε, υιοθετήσατε ή παντρευτήκατε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985:

 • Γεννηθήκατε από Ολλανδή μητέρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985. Τη στιγμή της γέννησής σας, ο πατέρας σας δεν είχε την ολλανδική ιθαγένεια. 
 • Σας υιοθέτησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985 από μια γυναίκα που είχε τότε ολλανδική ιθαγένεια. Ήσουν ανήλικος εκείνη την εποχή. Η υιοθέτηση κηρύχθηκε νόμιμη από δικαστήριο της Ολλανδίας. 
 • Παντρευτήκατε με έναν μη Ολλανδό άνδρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985 και ως εκ τούτου έχετε χάσει την ολλανδική υπηκοότητά σας. Είστε πρόσφατος διαζευγμένη ή χήρα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση option procedure εντός 1 έτους από τη λύση του γάμου σας. 

Προϋποθέσεις:

 • Η προσωπική σας κατάσταση παρατίθεται στην ενότητα: Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση επιλογής;
 • Μπορείτε να αποδείξετε την ταυτότητα και την εθνικότητά σας με έγκυρα έγγραφα. 
 • Δεν αποτελείτε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια της Ολλανδίας.
 • Πρέπει να είστε πρόθυμοι να κάνετε τη δήλωση αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της τελετής πολιτογράφησης. Κάνοντας τη δήλωση αλληλεγγύης, συμφωνείτε ότι ισχύουν και οι νόμοι της Ολλανδίας για εσάς.
 • Θέλετε να κάνετε μια αίτηση επιλογής λόγω του ότι ζούσατε στην Ολλανδία από την ηλικία των 4 ετών; Εάν ναι, πρέπει να παραιτηθείτε από την τρέχουσα ιθαγένειά σας.

Τι θα χρειαστείτε:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Την άδεια παραμονής (αν προβλέπεται)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (αν έχεις γεννηθείς εκτός Ολλανδίας, επίσημα μεταφρασμένο)
 • Πιστοποιητικό γάμου (αν είσαι παντρεμένος/η)

*Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι στα Ολλανδικά, Αγγλικά ή Γερμανικά, διαφορετικά θα πρέπει να μεταφραστούν από επίσημο φορέα και να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης.

Κόστος (για κατοίκους Ε.Ε./Ελβετίας)

 • Η αίτηση για ένα άτομο κοστίζει 196 €.
 • Η εφαρμογή μαζί με τον σύντροφό σας κοστίζει 335 €
 • Το κόστος της συμπερίληψης ενός παιδιού κάτω των 18 στην αίτηση σας είναι 22 €

*Η πληρωμή γίνεται μαζί με την υποβολή της αίτησης, στο δημαρχείο. Αν η αίτησή σου απορριφθεί ή αν θέλεις να την αποσύρεις ο ίδιος, δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Naturalisation Procedure

Η διαδικασία της πολιτογράφησης παίρνει περισσότερο χρόνο και είναι κάτι παραπάνω από συμπλήρωση μιας αίτησης. Προϋποθέτει να έχεις αρχίσει να «αφομοιώνεσαι» στην ολλανδική καθημερινότητα (naturalisation = εγκλιματισμός, αφομοίωση). Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών, να έχεις άδεια παραμονής (πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ και της Ελβετίας δεν χρειάζονται άδεια παραμονής για να ζήσουν και να εργαστούν στην Ολλανδία, αλλά χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στον δήμο που διαμένουν), να διαμένεις στις Κάτω Χώρες για 5 συνεχόμενα χρόνια, να σου αφαιρεθεί η προηγούμενη υπηκοότητά σου (σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι για τους Έλληνες) και να μπορείς να γράψεις, να μιλήσεις και να διαβάσεις ολλανδικά (μέσω εξέτασης επιπέδου Α2 , Dutch Civic Integration Exam). Τέλος, θα πρέπει να ορκιστείς στο ολλανδικό κράτος.

Χρειάζεται να συμπληρώσεις μία αίτηση στην οποία να αιτείσαι την Ολλανδική υπηκοότητα και την υποβάλλεις στον δήμο σου. Επίσης συμπληρώνεις ένα έγγραφο στο οποίο δηλώνεις ότι θα κάνεις Δήλωση Δέσμευσης ( Declaration of Commintment/ Solidarity), δηλαδή να ορκιστείς, αν η αίτησή σου για την απόκτηση της υπηκοότητας εγκριθεί . Είναι υποχρεωτικό να είσαι 18 ετών και άνω και να έχεις άδεια παραμονής στην χώρα (πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ και της Ελβετίας δεν χρειάζονται άδεια παραμονής για να ζήσουν και να εργαστούν στην Ολλανδία, αλλά χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στον δήμο που διαμένουν). Η αίτηση θα εξετασθεί από ειδικό συμβούλιο.Η διαδικασία της πολιτογράφησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 1 χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Αν η αίτηση σου εγκριθεί, θα σε καλέσουν για να συμμετέχεις στην τελετή της πολιτογράφησης, στην οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σου, όπου θα σου παραχωρηθεί το επίσημο έγγραφο της επιβεβαίωσης της αίτησής σου και θα πρέπει να ορκιστείς. Μπορείς να συμμετέχεις σε όποια τελετή πολιτογράφησης θελήσεις, σε διάστημα 1 έτους από την ανακοίνωση της έγκρισης. Έτσι, θα έχεις αποκτήσει την ολλανδική υπηκοότητα.

Αν το συμβούλιο κρίνει ότι δεν πληροίς τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της υπηκοότητας με αυτή την μέθοδο, θα λάβεις σχετικό γράμμα όπου θα εξηγούνται οι λόγοι της απόρριψής σου. Μπορείς να υποβάλλεις ένσταση κατά της απόφασης, εντός 6 εβδομάδων από την ανακοίνωσή της.

Βρες στον επαγγελματικό κατάλογο του #SuperGreeks περισσότερες από 90 ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη την Ολλανδία.

Θα χρειαστείτε:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Την άδεια παραμονής
 • Πιστοποιητικό γέννησης (αν εχεις γεννηθείς εκτός Ολλανδίας)
 • Πιστοποιητικό γαμου (αν είσαι παντρεμένος/η) και απόδειξη ότι ζείτε μαζί για περισσότερο από 3 χρόνια.
 • Πιστοποιητικό γλώσσας (Civic Integration Exam certificate, Α2 level)

* Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι στα Ολλανδικά, Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά, διαφορετικά θα πρέπει να μεταφραστούν από επίσημο φορέα και να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης.

Κόστος:

-Η αίτηση για ένα άτομο κοστίζει € 925 (για κάτω την 18 ετών είναι € 137)

-Η αίτηση για ζευγάρι (εντός γάμου ή συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης) κοστίζει € 1.181 

*Η πληρωμή γίνεται μαζί με την υποβολή της αίτησης, στο δημαρχείο.  Αν η αίτηση σου απορριφθεί ή αν θέλεις να την αποσύρεις ο ίδιος, δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Με την ολλανδική υπηκοότητα…

 • Είσαι εγγεγραμμένος στον δήμο σαν Ολλανδός πολίτης στην χώρα ( Municipal Personal Records Database of the Netherlands, BRP).
 • Μπορείς να αιτήθείς για ολλανδική ταυτότητα ή ολλανδικό διαβατήριο στον δήμο σου.
 • Έχεις δικαίωμα ψήφου σε περιφερειακές και εθνικές εκλογές.
 • Έχεις τα ίδια δικαιώματα με τους Ολλανδούς πολίτες.
 • Οι απόγονοί σου μπορούν επίσης να έχουν την Ολλανδική υπηκοότητα.
 • Μπορείς να επιστρέψεις στην Ολλανδία μετά από πολύχρονη απουσία σου.
 • Είσαι Ευρωπαίος πολίτης
 • Αν είχες άδεια παραμονής, πλέον δεν την χρειάζεσαι και απαλλάσσεσαι από το κόστος αυτής.
 • Μπορείς να συμμετέχεις στην νομοθετική, εκτελεστική ( αστυνομία, στρατός ) ή δικαστική εξουσία ( δικαστήριο).

Για να κάνεις τη αίτηση, μπορείς να καλέσεις στο εξής τηλέφωνο:

Immigration and Naturalisation Service (IND)

Tel: 088 043 04 30 (from abroad, call: +31 88 043 04 30

Πηγές:

inburgeren.nl , ind.nl , gemeentemaastricht.nl 

Για να διαβάσετε για την Γερμανική υπηκοότητα

Για να διαβάσετε για την Βελγική υπηκοότητα

 

Όλοι μαζί είμαστε οι SuperGreeks. Κάνε Like στο post μας στο FB και LIKE στη σελίδα μας για να στηρίξεις την προσπάθεια μας, αλλά και να ενημερώνεσαι καθημερινά στην ελληνική γλώσσα για ότι συμβαίνει στην Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Έχεις επιχείρηση στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη; #BeSuperGreek

Βρείτε μας στα Social Media:

Στο Facebook: SuperGreeks

Στο Instagram: supergreeks_

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks