Οδηγός: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας (Μέρος 2ο)

σχολείο-γερμανία-μαθητές
Το πρώτο μέρος του άρθρου βρίσκεται εδώ!

Gymnasium

Η εκπαίδευση στο Gymnasium είναι υποχρεωτική για όποιον στοχεύει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι περισσότεροι άριστοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα στο Gymnasium από τα 10 έως 18 τους χρόνια. Τα μαθήματα διαρκούν 32-40 ώρα εβδομαδιαίως, ενώ αναθέτονται πολλές εργασίες για το σπίτι. Τα μαθήματα ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών ή λατινικών), γυμναστικής, μουσικής και τέχνης.

Σε γενικές γραμμές, ένας μαθητής που αποτυγχάνει  σε περισσότερα από δύο μαθήματα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει ολόκληρο το σχολικό έτος. Σο έτος 11, οι μαθητές εισέρχονται στο Gymnasiale Oberstufe, ένα διετές πρόγραμμα για την προετοιμασία της τελικής εξέτασης. Ορισμένα μαθήματα, όπως τα μαθηματικά και τα γερμανικά, είναι υποχρεωτικά και οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τα άλλα. Το Abitur, ή το «Abi», είναι η τελική εξέταση και τα προσόντα που απαιτούνται για την είσοδο σε γερμανικό Πανεπιστήμιο.

Realschule

Το Realschule είναι ένα σχολείο για μέτριους (βαθμολογικά) μαθητές και η φοίτηση διαρκεί από την ηλικία των 10, μέχρι των 15-16 ετών. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επιλέξουν και μια δεύτερη γλώσσα (συνήθως γαλλικά).

Οι σπουδές καταλήγουν στο δίπλωμα «Realschulverschuss», που επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθήσουν περαιτέρω μαθήματα, τα οποία οδηγούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αφού παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο επαγγελματικό σχολείο, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες που τους τοποθετούν στα μεσαία στρώματα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Ενδεικτικά επαγγέλματα: Πωλητές, νοσοκόμες, δημόσιοι υπάλληλοι μεσαίου επιπέδου ή γραμματείς.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα και για το εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου εδώ.

Hauptschule

Το Hauptschule είναι ένα επαγγελματικό σχολείο για αδύναμους μαθητές ηλικίας 10 έως 15-16 ετών. Υπάρχουν πέντε υποχρεωτικά έτη (5-9), αλλά οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι και το 10ο έτος, εάν το επιθυμούν. Γενικά, θεωρείται το λιγότερο απαιτητικό από τους τύπους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε τομείς του εμπορίου ή της βιομηχανίας.

Οι μαθητές λαμβάνουν μια βασική, γενική εκπαίδευση με έμφαση στα μαθηματικά, την πληροφορική, τα γερμανικά και μια υποχρεωτική ξένη γλώσσα (συνήθως αγγλικά). Ουσιαστικά, καλύπτει τα ίδιες θεματικές με τα άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με πιο αργό ρυθμό και με κάποια επαγγελματική κατάργηση. Στο τέλος, οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αλλιώς, δίπλωμα Hauptschule. Εάν οι μαθητές παραμείνουν για το 10ο έτος, τους παρέχεται μία εκτενέστερη εκπαίδευση.

Μετά την αποφοίτηση, οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν στο εμπόριο και να συνεχίσουν με σπουδές μερικής φοίτησης σε μια επαγγελματική σχολή ή στο Berufsschule, έως ότου κλείσουν τα 18. Οι μαθητές που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις, ίσως μπορέσουν να μεταφερθούν στο Gymnasium και στη συνέχεια, να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Berufsschule

Μετά το Hauptschule και το Realschule, το Berufsschule συνδυάζει ακαδημαϊκές σπουδές μερικής φοίτησης με επαγγελματική κατάρτιση. Οι μαθητές που θέλουν να εργαστούν, μπορούν να συνδυάσουν τη μερική φοίτηση/κατάρτιση με την εργασία τους για δύο έως τρία χρόνια σε αυτά τα σχολεία:

> Berufsfachschule- επαγγελματική σχολή, πλήρους φοίτησης

>Berufsaufachschule – προέκταση της επαγγελματικής σχολής

>Fachoberschule – τεχνική σχολή

>Berufliches Gymnasium / Fachgymnasium – επαγγελματικά ανώτερο από το Gymnasium

>Fachschule – εξελιγμένη, τεχνική σχολή

Οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με τη στοχευμένη μελέτη οικονομικών ή επιχειρηματικών μελετών, που συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική σταδιοδρομία. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος μαθητείας, μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση σε ένα συγκεκριμένο τομέα εργασίας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης τους, οι μαθητές που βρίσκονται στο 10ο τουλάχιστον έτος, λαμβάνουν το πιστοποιητικό του Fachgebundenen Hochschulreife, το οποίο τους δίνει επίσης πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά το σύστημα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία:

Gesamtschule και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας, υπάρχουν σχολεία που συγχωνεύουν τα προγράμματα σπουδών Hauptschule και Realschule (έχουν διαφορετικά ονόματα σε κάθε περιοχή, για παράδειγμα Mittelschule, Regelschule και Regionalschule), όπου οι μαθητές μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε προσόντα επιθυμούν.

Επίσης, υπάρχουν ενιαία σχολεία που ονομάζονται Gesamtschule και είναι ανοιχτά σε όλους τους μαθητές. Οι μαθητές προχωρούν, ανάλογα με την ικανότητά τους στο σχολείο. Στο τέλος του 10ου έτους, έχουν τη δυνατότητα να αποφοιτήσουν με δίπλωμα Hauptschulabschlus. Έπειτα, μπορούν να συνεχίσουν για επαγγελματική κατάρτιση.

Διαφορετικά, έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν για τρία ακόμη χρόνια και να πάρουν το Abitur, για είσοδο τους στο Πανεπιστήμιο. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν τις επιλογές τους για Ανώτατες σπουδές στη Γερμανία.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα και για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας εδώ.

Θρησκευτική διδασκαλία

Σχεδόν όλα τα σχολεία προσφέρουν θρησκευτική εκπαίδευση για Καθολικούς, Λουθηρανικούς-Προτεστάντες και Εβραίους μαθητές, ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Σαφώς, μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθεί το παιδί σας από αυτά τα μαθήματα. Μετά την ηλικία των 14, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν αν θα εξαιρεθούν, αλλά σε περίπτωση εξαίρεσης, πρέπει να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα σχετικά με την ηθική και τη φιλοσοφία.

Γλωσσική υποστήριξη για αλλοδαπούς μαθητές

Τα μαθήματα στα κρατικά σχολεία της Γερμανίας διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα. Οι γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού μπορούν να αξιολογηθούν από το νηπιαγωγείο ή πριν από την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Εάν κριθεί απαραίτητο, προσφέρεται ένα πρόγραμμα υποστήριξης, που θα βοηθήσει ένα παιδί να μάθει Γερμανικά.

Όταν έχει υπόψιν σας ένα σχολείο, αλλά το παιδί σας δεν μιλά άπταιστα γερμανικά, βεβαιωθείτε ότι το σχολείο προσφέρει μαθήματα γερμανικών. Συνήθως, τα μαθήματα αυτά ονομάζονται  «Γερμανική ως ξένη γλώσσα» και βοηθούν ένα παιδί να εναρμονιστεί με το πρόγραμμα σπουδών και να παρακολουθεί τα μαθήματα.

Παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στους μαθητές με ειδικές ανάγκες παρέχεται ιδιαίτερη υποστήριξη σε γενικά σχολεία, ενώ παράλληλα μπορούν να εγγραφούν και σε ειδικά σχολεία, τα οποία είναι διαμορφωμένα, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις ανάγκες του κάθε μαθητή εξατομικευμένα.

Author: Whatsoeva

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks