Μένεις στην Ολλανδία, εργάζεσαι στο Βέλγιο: σύντομος οδηγός για όσα πρέπει να ξέρεις

Μετά το πρώτο άρθρο μας για την διακρατική εργασία (Διαμονή στο Βέλγιο, εργασία στην Ολλανδία), ακολουθεί ένα αντίστοιχο, σε περίπτωση που έχεις επιλέξει να διαμένεις στην Ολλανδία και να εργάζεσαι σε Βελγικό έδαφος. Δεν είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν άλλωστε.

Ένας υπάλληλος στο Βέλγιο καταβάλλει φόρο μισθοδοσίας. Στο Βέλγιο, αυτό ονομάζεται ”παρακρατούμενος φόρος” (Berufssteuervorabzug, précompte professionnel). Αυτό ισχύει επίσης για τους Ολλανδούς υπαλλήλους στο Βέλγιο. Ως μεθοριακός εργαζόμενος μπορείς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να κάνεις χρήση των μειώσεων(Abzugsposten, φορολογική μείωση) και επιδομάτων (Steuervorteile, avantage fiscal) που παρέχονται από το βελγικό φορολογικό σύστημα.

Κάποιος που ζει στην Ολλανδία και εργάζεται στο Βέλγιο εμπίπτει επίσης στο βελγικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αμέσως ότι χάνετε όλα τα ολλανδικά δικαιώματά σας. Ορισμένα πράγματα οργανώνονται πολύ διαφορετικά στο Βέλγιο, ενώ άλλα παραμένουν τα ίδια. Για παράδειγμα, καλύπτεστε υποχρεωτικά από την ασφάλιση υγείας στο Βέλγιο, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ολλανδική ιατρική περίθαλψη μέσω ενός ολλανδικού συμβολαίου. Πρέπει να εγγραφείτε στο CZ για αυτό.

Εάν είσαι πλήρως άνεργος , ζήτησε από το UWV της Ολλανδίας επίδομα ανεργίας.

Εάν έχεις παιδιά, θα λάβεις (επιπλέον) βελγικό επίδομα τέκνου (συχνά υψηλότερο από ό, τι στις Κάτω Χώρες). Το Βέλγιο εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τα ποσά του προϋπολογισμού που σχετίζεται με το παιδί και του επιδόματος παιδικής φροντίδας κατά τον υπολογισμό του πρόσθετου βελγικού επιδόματος τέκνου. Όσον αφορά στον διακανονισμό του προϋπολογισμού που σχετίζεται με τα παιδιά, δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη απάντηση για αυτό. Αναμένεται να μάθουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια του 2020.

Το Βέλγιο έχει σύνταξη λόγω γήρατος και σύνταξη επιζώντος. Ορισμένες εταιρείες έχουν επίσης πρόσθετη συλλογική ασφάλιση σύνταξης για τους υπαλλήλους τους στο Βέλγιο. Και οι δύο συντάξεις έχουν δεδουλευμένο μισθό.

Πηγή

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © 2024 · #SuperGreeks · Web Design & Development by SuperGreeks